Hopp til hovedinnhold
På vei inn mot Blerekvatnan i Virvassdalen
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Nytt styremedlem i Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Olav Moe, f. 23.07.1968 ble i ordinært foretaksmøte i Statskog SF 26. juni 2020 valgt som nytt styremedlem. Han går inn som styremedlem etter Christine Tørklep, som slutter i styret etter eget ønske.

Moe har utdanning innen jus, landbruk og økonomi med hovedfag i landbruksøkonomi og næringsutvikling fra NMBU. Han har vært foreleser i landbruksøkonomi på NMBU og lektor i samme fag på Tomb videregående skole. Siden 2008 har Moe vært seniorrådgiver hos Innovasjon Norge. Moe har hatt en rekke sentrale verv i Øsfold og Viken Krf, og leder partiets nasjonale valgkomite. Moe har også vært leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, og har flere styreverv.

Les mer i nyheten fra Landbruks- og matdepartementet

Foretaksmøtet 26. juni 2020 har valgt følgende styre for 2020-2021

Styreleder Gunnar Olofsson (gjenvalgt)
Nestleder Eli Reistad (gjenvalgt)
Styremedlem Ellen Tveit Klingenberg (gjenvalgt)
Styremedlem Ole Johan Jonsson Eira (gjenvalgt)
Styremedlem Olav Moe (ny)

De ansatte i Statskog har selv valgt følgende ansatterepresentanter:

Styremedlem Øystein Sundnes
Styremedlem Siw Anita Kvam