Hopp til hovedinnhold
Ettermiddag over Anjavassdalen
Fredrik Julius Jenssen
Andre nyheter

Millionutbetaling fra Statskogordninga

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Over en million kroner går til seks prosjekt som får drahjelp fra Statskog.

Alt i alt er det nå innvilget støtte til seks prosjekt og aktiviteter spredt ut over gamle Troms fylke. Statskog har en særskilt støtteordning i samarbeid med fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark, knyttet til områdene hvor selskapet er stor grunneier.

- Vi har bidratt betydelig over år. Samtidig har vi ikke fått tilstrekkelig mange og gode prosjekt i det siste. Derfor hadde vi nå mulighet til å dele ut ekstra store midler til mange flotte prosjekt som virkelig fortjener en økonomisk håndsrekning, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

Totalt deler Statskog, i samarbeid med fylkeskommunen, ut 1 135 000 kroner i denne omgangen til følgende tiltak:

Oppgradering av grendehus og nye rasteplasser, Kvænangsbotn - Tilskudd på kr 125 000

Ungdomskonferanse, Senja - Tilskudd på 100 000

Skaktarsætra, Målselv - Tilskudd på 600 000

Kartlegging av ferdselsårer, Ofoten og Sør-Troms - Tilskudd på kr 200 000

Orienteringskart Altevatn, Bardu - Tilskudd på kr 50 000

TREinord, Midt-Troms - Tilskudd på kroner 60 000


Nedenfor er en kort beskrivelse for hvert enkelt prosjekt/aktivitet, inkludert aktuell kontaktperson i prosjektet. Kontaktperson for Statskog er Knut Fredheim, regionsjef, tlf. 400 29 610.


Rasteplasser ved Kvænangsbotn grendehus

Grendehuset skal oppgradere og bygge nye rasteplasser for å gi en bedre opplevelse av natur og miljø fra Naviteidet til Ytre Storbukt. I tillegg skal de ruste opp området rundt grendehuset med gapahuk, grillplass og bord og benker, slik at lokalbefolkning og besøkende kan nyte dette vakre området. De skal også skilte plassene på en god måte, slik at besøkende finner fram. Totalkostnaden er beregnet til 300 000 kroner. Statskog støtter arbeidet med 125 000 kroner.

Kontaktperson i Kvænangsbotn Grendehus: Bjørn Harald Reiersen, tlf 926 07 544


Ungdomskonferanse får 100 000

Senja Forum vil realisere en konferanse hvor ungdom, næringsliv og folkevalgte møtes. Senjakonferansen skal nå ungdom over store deler av fylket. Disse skal være med på å utvikle prosjektet gjennom ungdommens programråd og ulike seminarer fram til konferansen. Målet er at ungdommens stemme, deres meninger, ideer, visjoner skal presenteres på en hovedkonferanse og munne ut i et felles dokument som blir presentert for beslutningstakere. Det er et mål å arrangere Senjakonferansen årlig.

Kontaktperson Senjakonferansen: Line M Haugan, tlf. 911 30 242


Skaktarsætra til overnatting og kurs

Statskog bidrar med 600 000 til utvikling av Skaktarsætra. Målselv kommune og nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og landskapsvernområde arbeider for å etablere et enkelt overnattingstilbud og kurssted som innfallsport til det vernede området. Planen er å bygge ei tradisjonell seter med et tilknyttet skolebygg. I neste fase vil man bygge opp et samisk tun ved skolebygget. Prosjektet skal bruke lokalt tre og lokale byggetradisjoner gjennom slepplaft.

Det er flere samarbeidspartnere i prosjektet med Målselv kommune, nasjonalparkstyret, Dividalslaft, Midt-Troms museum og Statskog. Målet er at byggearbeidene skal ta til høsten 2020 og være ferdig i løpet av et år.

Kontaktperson i Målselv kommune: Frode Løwø tlf. 416 69 735


Vil kartlegge ferdselsårene i naturen

Midtre Hålogaland friluftråd, som omfatter kommuner i Ofoten og Sør-Troms, får 200 000 kroner i støtte fra Statskog for å kartlegge ferdselsårer i naturen i kommunene Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. Statskog er en betydelig grunneier i fem av disse kommunene.

Forprosjektet skal gjennomføre et oppstartseminar for ressurspersoner, etablere lokale arbeidsgrupper i kommunene, forberede ferdselsåreplan og lage en forstudie på besøksforvaltning.

Kontaktperson i friluftsrådet: Anne M Roll tlf. 905 49 676


Nytt orienteringskart for Altevatn

Statskog bidrar med 50 000 kroner når Bardu IL skal utarbeide et nytt orienteringskart for Altevatnområdet. Å lage et orienteringskart med innslag av høyfjellsområder er ikke så vanlig, og Altevassområdet er et stort og populært utfartsområde med mer enn 200 hytter og mange besøkende. Kartet vil for det meste treffe de som går tur-orientering, men kan også benyttes ved konkurranser.

Kontaktperson i Bardu IL: Knut Øyvind Johansen tlf. 454 29 351


Festivalen TREinord får 60 000

Midt-Troms museum setter fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk med tre som materiale gjennom konferansen TREinord. Blant aktivitetene er demonstrasjoner av tradisjonshandtverk, studieturer, workshop og foredrag med aktiviteter i Balsfjord, Målselv og Bardu.

Kontaktperson i Midt-Troms museum: Ellen Width tlf. 909 10 908

Vil du abonnere på nyhetbrev fra Statskog?