Hopp til hovedinnhold
Elgku kalv Kjartan Trana 2022 04 01 101959 urar
Jakt og fiske

Tilbyr populære elgjaktterreng

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog legger nå ut populære tilbud om elgjakt. Det er vanligvis svært høy etterspørsel, og loddtrekking avgjør hvem som sikrer seg jakt.


Statskog legger 1. april ut opp mot 200 tilbud om elgjakt i store deler av landet. Jaktlag som får tildelt terreng, beholder disse over en periode på noen år. Hvert år legges dermed om lag en tredel av Statskogs tilbud ut.

- Det er til dels snakk om svært attraktive tilbud, men prisen er fast uansett. Det er hyggelig å tilby gode terreng til en grei pris, og vi bruker tilfeldig loddtrekning for å avgjøre hvem som får tilslaget, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog

I 2021 ble det felt 1 071 elg hos Statskog. Fordeling på landsdeler var slik: Troms 87, Nordland 541, Trøndelag 142 og Sør-Norge 301.

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Elgjakttilbudene fra Statskog er nå tilgjengelig for søknad, med unntak av noen tilbud i Nordland som tilgjengeliggjøres om få dager. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Gjennom vilkårlig trekning blir det klart i løpet av mai hvem som får tildelt jaktmulighetene.

Les mer om Statskogs tilbud om jakt her.

Elgjeger på sin post med hund Hilde Nystuen