Hopp til hovedinnhold
Nordlys på Senja
©J-R.Samuelsen/naturibilder.com
Hytter og friluftsliv

Støtter friluftsliv landet rundt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Klatrefelt, jegerrekruttering, turstier, sykkeldrosje og arktisk natt i naturen: Statskog drysser nå friluftspenger over 100 aktiviteter som fremmer folkehelse og bruk av norsk natur.

Tildelingene er fordelt over hele Norge og søkerne som er plukket ut kan nå vente seg utbetalinger fra Statskogmillionen. Pengene går til organisasjoner som har søkt om støtte til konkrete planer for økt friluftsliv, bedre folkehelse og mer bruk av norsk natur.

Typiske prosjekt er forbedring av stier, gapahuker, skiløyperydding, stimerking og tilrettelegging for jakt og fiske. Men bidrag går også mer utradisjonelle veier, for eksempel til værstasjoner som er gunstig for windsurfer-miljø eller sykkeldrosje til naturperle.

Lenger ned i artikkelen finner du kort beskrivelse av hver enkelt tildeling i denne runden, inkludert tildelt sum, fylke og kommune.

Statskog har som en av sine oppgaver å legge til rette for friluftslivet. Det skjer blant annet gjennom å gjøre jakt- og fiskemuligheter tilgjengelig til en overkommelig pris, drift av over hundre åpne og gratis buer, rimelige utleiehytter og en rekke andre løpende tiltak. I tillegg har Statskog opprettet støtteordningen ”Statskogmillionen” for friluftsliv og bruk av norsk natur.

- En million kroner i året fra oss blir kombinert med norsk dugnadsånd. Det gir mange små drypp som skaper store resultater, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Organisasjoner kan søke om støtte fra Statskogmillionen to ganger i året, henholdsvis april og august. Søknader som støttes får et bidrag på fem tusen eller ti tusen kroner.


Sør-Norge


1
1016602

Rastebord i Gravberget

Med ti tusen kroner fra Statskogmillionen kan Gravbergets venner i framtida by på nye rastebord.

Foreningen har flere arrangement gjennom året, og ønsker å gjøre det enda hyggeligere for de som møter opp. Med flere rastebord kan enda flere sette seg ned og nyte sin medbrakte mat og drikke. Rastebordene blir laget av furu og er miljøvennlige.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 0002
1016616

Vassdragenes betydning

Vil du vite mer om betydningen som skog og vassdrag har hatt for samfunnsutviklingen? Da bør du møte opp i Dampbåtvika i august.

Bak arrangementet står Venneforeningen MS Storsjø. Det blir både kulturelle innslag, servering, historiefortelling, bålkos og mye mer. Prosjektet ”Sikkerhet og trygghet langs innlandssjøer og vassdrag” blir også behørig markert.
Litt av målet er å skape interesse for aktiv bruk av natur gjennom å tilby spesielt barn og ungdom praktisk og teoretisk kunnskap om hva våre skoger og vannveier har betydd for bosetning og velferdsøkning langs vassdragene. Dette kan også etablere nye sosiale arenaer som bygger bro mellom generasjonene, skriver organisasjonen i søknaden sin som er blant de utvalgte denne gangen som får støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 0003

1016644

Etablerer klatrefelt

Klatring er in – og nå får de støtte til å flytte den ut.

Under åpen dag i Kviteseidhallen, har klatringen i en liten klatrevegg vært den mest populære aktiviteten blant barna. Siden klatring primært er en uteaktivitet, vil Kvitsund idrettslag også flytte den ut.
Klatring gir blant annet flotte naturopplevelser, økt tilstedeværelse, motorisk utvikling og mestring, skriver idrettslaget i søknaden sin. Med seg på veien til utvikling av de nye klatrerutene får de 10 000 kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Telemark
Kommune: Kviteseid
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 0004
1016948

Mer utstyr for regatta i Oslofjorden

Tønsberg brettseilerklubb vil utvide tilbudet for å skape mer rekruttering

Med 5 000 kroner fra Statskogmillionen kan klubben kjøpe inn nødvendig utstyr i form av bøyer, kjettinger, dregg og tau. I tillegg kan de leie inn en trener til et arrangement i august som spesielt vil rette seg inn mot rekruttering av ungdom til sporten. Etter planen vil det lages en regattabane utenfor Ringshaugbukta.

Fylke: Vestfold
Kommune: Tønsberg
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


5
1016991

Bli med på jakt!

Hedmark jeger- og fiskerforening satser på omfattende rekrutteringsarbeid.

NJFF Hedmark arrangerer årlig flere opplæringsjakter for ungdom, kvinner og nye jegere som ønsker å prøve seg på praktisk jakt under veiledning av erfarne instruktører.
Opplæringsjaktene arrangeres i flere kommuner i Hedmark. I 2018 har foreningen planlagt to elgjaktkurs (Trysil og Våler), ett kurs i rådyrjakt (Løten), to kurs i duejakt (Elverum og Stange), ett i revejakt (Hamar), ett i harejakt (Engerdal), ett i gåsejakt (Åsnes) og ett i rypejakt (Rendalen).
Mange tar jegerprøven, men terskelen for å komme seg ut på praktisk jakt er høy. Foreningen ønsker å bidra til at denne terskelen blir lavere. Som bidrag til det gode arbeidet kommer det ti tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


6
1016993

Støtte til gratis ferietilbud

Statskog gir 10 000 kroner i støtte til å skape nye møter mellom mennesker og opplevelsesrik norsk natur.

Gjerdrum idrettslag har dratt i gang et gratis ferietilbud sammen med Gjerdrum kommune. De som inviteres er barn, ungdom og familier som ellers ikke har råd eller mulighet til å reise bort. Turene går til fjells to ganger i året, i høstferien og vinterferien.
Deltakerne lærer mye om norske friluftslivstradisjoner. For mange er dette første møte med norsk natur, sier idrettslaget i søknaden til Statskog.

Fylke: Akershus
Kommune: Gjerdrum
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


7
1017036

Støtter ”padlehuk”

Osterøy turlag får fem tusen kroner av Statskog til å få på plass gapahuk særlig rettet mot padlere i fjordsystemet rundt Osterøy.

Målet er å legge enda bedre til rette for kajakkpadlere, enten det er snakk om en rast eller en overnatting i løpet av padleturen. Turlaget mener av gapahuken vil gjøre friluftslivet mer tilgjengelig både på sjø og land, og bidrar dermed til å få folk ut i naturen.

Fylke: Hordaland
Kommune: Osterøy
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


8
1017038

Vil ha flere gapahuker

Foreningen Fagerfjell fritid merker økt interesse for turliv etter at to gapahuker er kommet på plass. Nå vil de tilrettelegge enda mer.

Foreningen har allerede satt opp to laftede gapahuker ved fiskeplasser på Fagerfjell. Nå ønsker de å sette opp to til: En ved andre enden av Sandvann og en ved Ljøsbuvatna. Gapahukene kan brukes av alle og settes opp på dugnad. De vedlikeholdes også på dugnad og forsynes med ved som folk kan forsyne seg av ved bruk. Statskog støtter arbeidet med 5 000 kroner.

Fylke: Buskerud
Kommune: Flesberg
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


9
1017084

Oppgraderer samlingsplass

Kjose 4H får fem tusen kroner i støtte for å oppgradere samlingsplassen.

Foreningen bygde i fjor ny gapahuk for klubben og folk i bygda Kjose. Nå trengs flere sitteplasser og gjerde rundt for å ha den adskilt fra beitedyr. Ny bålpanne er også kjekt siden den gamle har levd lenge og er sliten, skriver organisasjonen i søknaden om støtte for å få ned egne utgifter i oppgraderingsarbeidet. Tiltaket vil også gjøre at plassen er egnet for større arrangement, hvor det krever flere sitteplasser. Statskog falt for gode argumenter og bidrar med 5 000 kroner.

Fylke: Vestfold
Kommune: Larvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


10
1017150

Støtte til Børli-jubileum

Statskog gir 5 000 kroner i støtte til jubileumsarrangementet i anledning 100-årsjubileet til Hans Børli.
Klaape gard og kulturformidling skriver i sin søknad at Hans Børlis poesi er en unik og rotekte inspirasjonskilde til bruk av norsk natur og ikke minst opplevelse av norsk natur. Han fikk merkelappen "skogens dikter" og brukte bilder fra skogsnaturen til å få fram de budskapene han ville formidle om mange temaer. Hans syn på naturen, naturvern og miljøvern, er dagsaktuelt.

Fylke: Oppland
Kommune: Øyer
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


11
1017198

Penger til tursti

Tønsberg og Omegn Turistforening får støtte til å utvikle permanent tursti ved Trollsvannstua.

Turstien vil inneholde aktiviteter og informasjonstavler beregnet for aldersgruppen 0 – 10 år, siden Trollsvannstua allerede brukes hele året av barnefamilier som vil på tur. Her finnes muligheter for bading, fisking, grilling, skiløyper og merkede turstier. I søknaden skriver foreningen at de trenger en aktivitet for barna og vil opparbeide en permanent natursti med aktiviteter om dyreliv, planter og livet i skogen. Statskog støtter utviklingen med 5 000 kroner.

Fylke: Vestfold
Kommune: Larvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


12
1017238

Grillhytte på Goddo

Goddo Grendalag får støtte til å utvikle et turområde på Goddo som heter Barmane.

Plassen er mye brukt av familier, og grendalaget ønsker å lage en fin rasteplass med benker som inviterer til grilling og hyggelig lag under tak i form av en åpen grillhytte. Laget mener dette vil gjøre turen til Barmane mer interessant, særlig for barn, og vil også bidra til å begrense bruk av engangsgrill og åpen fyr i området. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bømlo
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000
STATUS: Manglende signering fra mottaker - tildeling falt bort


13
1017255

Trenger utedo

Holsåsen utmarkslag får fem tusen kroner til å sette opp utedo ved lavvoen på Holsåsen.

Alt av arbeid vil skje på dugnad, og utedoen skal bygges i tilknytning til en lavvo som ble satt opp sist år og som genererer svært stor trafikk. For å unngå lite ønska tilstander, må det bygges en utedo i tilknytning til lavvoen, skriver de i søknaden sin. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Buskerud
Kommune: Hol
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


14
1017317

Utlån av utstyr til friluftsliv

Åssiden idrettsforening i Drammen får støtte til å kjøpe inn friluftslivsutstyr som kan lånes ut til innbyggere i bydelen.

Organisasjonen mener at bedre tilgang på utstyr, samt opplæring og trening av grunnleggende friluftslivsferdigheter, skaper interesse for å benytte seg av de gode arenaene som allerede eksisterer i nærområdene. Idrettsforeningen samarbeider tett med andre frivillige aktører som ønsker å bidra positivt i bydelen. Statskog støtter innkjøpet med fem tusen kroner.

Fylke: Buskerud
Kommune: Drammen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


15
1017333

Ny gapahuk i Vigmostad

Friluftsrådet i Lindesnesregionen vil bidra til at barnehagebarn og skoleelever i Vigmostad får ny gapahuk, og får drahjelp fra Statskog.

Den gamle gapahuken er fjernet etter å ha blitt nedslitt av bruk og tidens tann. Finansiering av ny gapahuk er nesten på plass, og med fem tusen kroner i støtte fra Statskog kan det hende at de siste nødvendige kronene faller på plass. Gapahuk i nærmiljøet fungerer som turmål og brukes også hyppig på fritiden.

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Lindesnes
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


16
1017345

Fem tusen til utedo

Bergmarkscampen i Halden får støtte til bygge utedo.

Bergsmarkcampen har som mål å introdusere naturen for barn som av ulike grunner ikke har like gode muligheter som andre til å oppleve det som norsk natur har å by på. Barnas naturopplevelser gir minner for livet, skriver organisasjonen. For bedre tilrettelegging er det behov for å få bygd en utedo, og Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Østfold
Kommune: Halden
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


17
1017349

Snøfylt gapahuk søker levegg

Gjerpen msk speidergruppe får hjelp fra Statskog til å unngå at gapahuken snør ned.

For noen år siden laget speidergruppa en stor gapahuk i det mest populære utfarstområdet i Skien, Svanstul. Det er spesielt mye besøkt i vinterhalvåret. Gapahuken er mye brukt av barnefamilier til rasteplass, og speidergruppa har satt opp egen grill på plassen. Imidlertid ble gapahuken i år fylt med snø. Dette vil speidergruppa prøve å hindre med å lage en levegg noen meter fra gapahuken. De vil også få laget benk og bord i området. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Telemark
Kommune: Skien
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


18
1017361

Støtter sykkeldrosjer

Statskog gir ti tusen kroner til sykkeldrosjer som kan gi bevegelseshemmede tilgang til naturperlen Åletjern.

Tilskuddet kommer i forbindelse med ”Statskogmillionen” som skal bidra til økt bruk av norsk natur. Frivillig Gulset står bak søknaden om midler til å kjøpe og drive sykkel for transport av bevegelseshemmede ut i naturen i nærområdet.

Fylke: Telemark
Kommune: Skien
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


19
1017364

Båt på Børjetjønn

Lom jeger- og fiskerforening får bidrag til å kjøpe båt til allmenn bruk på Børjetjønn.

Foreninga har fått ansvar for restaurering av et naust med overnattingsplass i samarbeid med Lom fjellstyre. Både båt og naust gjør det mulig å fiske med garn og å overnatte innendørs. Statskog støtter kjøpet med 5 000 kroner.

Fylke: Oppland
Kommune: Lom
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


20
101736

Støtter hyttebygging

Suldal KFUK-KFUM-speiderne planlegger ny hytte og får litt hjelp fra Statskog.

Prosjektet er relativt omfattende etter at den gamle lafta-hytta begynte både å bli råtten og for liten i forhold til medlemstallet. Derfor er planen å sette opp ny sekskanta hytte av tre med støpt golv. Hytta skal ha ei grue for matlaging. Plassering blir på kommunens friluftsområde og alle som ønsker skal få bruke hytta. Statskog gir fem tusen kroner til prosjektet.

Fylke: Rogaland
Kommune: Suldal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


21
1017375

Støtte til stolpejakt

Statskog bidrar med fem tusen kroner til stolpejakt i Folldal.

Folldal turlag står bak søknaden om midler fra Statskog. Turlaget, O-gruppa og Folldal kommune har i to sesonger samarbeidet om å arrangere stolpejakt. 40 stolper settes ut rundt om i kommunen, med både høy og lav terskel. Tiltaket viser seg å engasjere og er dermed et vellykket folkehelsetiltak som fenger folk i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Fylke: Hedmark
Kommune: Folldal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


22
1017482

Flere skiløyper

Grånlien løypelag får tilskudd til å opparbeide skiløyper.

Løypelaget har utgifter både til drivstoff, brøytestikker, forsikring og vedlikehold av utstyr når skiløyper skal opparbeides. Nå skal nye løyper legges i lett terreng som passer for skiløpere i alle aldre og alle ferdigheter. Statskog støtter jobben med fem tusen kroner.

Fylke: Oppland
Kommune: Sør-Aurdal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


23
1017549

Støtte til park

Bømlo turlag får ti tusen kroner fra Statskog til opparbeidelse av park.

Parken blir lagt i et område der turlaget i dag har laget gapahuk, fast bålplass og brygge med kanoer. Området blir brukt mye av skoler, barnehager, turlaget og mange andre. For å gjøre området enda mer attraktivt vil turlaget etablere en park som gjør området mer spennende.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bømlo
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


24
1017564

Mer tilgjengelig med klopper

”Gutta på tur Bremnes” får fem tusen kroner til klopplegging.

Turløypa er svært populær mellom Melingsvåg og Brømsund. Dels er det snakk om svært våte parti. Med klopplegging vil det både bli mer behagelig å gå der, og turløypa vil bli tilgjengelig. Statskog gir positivt svar på søknaden og støtter arbeidet.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bømlo
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


25
1017638

Lavterskel stolpejakt

Sveio O-lag vil utvide lavterskel turorientering med stolpejakt og får støtte fra Statskog.

O-laget vil i første omgang sette ut 10 poster i et nyutvikla og svært populært parkområde som også er tilrettelagt for funksjonshemmede. Området er allerede opparbeidet med mange og gode gangstier på kryss og tvers, samt en lang promenade langs stranda. Med lav terskel håper O-laget at enda flere kan aktiveres til turorientering.

Fylke: Hordaland
Kommune: Sveio
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


26
1017643

Bedre løypemerking

Gautefall turlag får støtte til informasjonstavle og bedre skilting.

Gautefall Turlag har ansvar for 20 løyper. Noen er nyetablerte og trenger skilt etter merkehåndbok. På en ny og historisk sti (Saltveien) trengs det dessuten infotavle. Statskog setter pris på arbeidet med å få folk til å bruke norsk natur og støtter turlaget med ti tusen kroner.

Fylke: Telemark
Kommune: Drangedal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


27
1017707

Ti tusen til turistforeningsgriller

Turistforeningen i Oslo og omegn får penger fra Statskog til å kjøpe griller til Sæteren gård.

Med hele 25 000 dagsbesøkende og 8 500 overnattinger gjennom året er det store muligheter for at grillene kommer svært mange til gode. Anlegget på Sæteren gård er et viktig lokalt og regionalt tilbud. Med aktiv tilrettelegging gjøres anlegget enda mer attraktivt for brukerne. Statskog har innvilget ti tusen kroner i støtte etter at foreningen søkte på midler fra Statskogmillionen.

Fylke: Akershus
Kommune: Bærum
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


28
1017743

Penger til turutstyr

Norsk folkehjelp Jæren får støtte til å kjøpe turutstyr og kanoer.

Det handler både om sekker, regntrekk soveposer og annet utstyr. Målet er å kunne låne ut til barn og unge på tur, slik at familiene unngår at friluftsopplevelsene skaper store utgifter. Det bidrar også til større trygghet rundt at turdeltakerne blir godt ivaretatt. Statskog bidrar med fem tusen kroner til innkjøpene.

Fylke: Rogaland
Kommune: Klepp
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


29
1017843

Klopping og turinformasjon

Engerdal sportsklubb får ti tusen kroner til å forbedre KjentMannsTurstier.

Sportsklubben søkte støtte fra Statskogmillionen i arbeidet med bedre tilrettelegging for naturopplevelser. Nå er svaret kommet og klubben får det høyeste støttebeløpet som ordningen har. Pengene vil gå til arbeidet med å klopplegge våte partier, og til å forbedre informasjonsmateriell knyttet til kjentmannsturene. Stiene går i nærområdet til Drevsjø og blir mye bruk av turister og lokalbefolkning.

Fylke: Hedmark
Kommune: Engerdal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


30
1017928

Kanostøtte til Holmestrand-speiderne

Statskog bidrar med penger til innkjøp av kanoer, slik at speidergruppa i enda større grad kan utnytte nærområdet rundt speiderhuset.

- Kanoene gjør at flere barn og unge ønsker å delta på turer ute i naturen. Det er heller ikke vanskelig å få med foreldrene som hjelpere, heter det i søknaden fra speidergruppa som ble en av de som ble valgt ut av støtteordningen Statskogmillionen. Speidergruppa har økning i medlemstallet og trenger flere kanoer. Dessuten er noen av de gamle modne for utskifting. Som et bidrag på veien får speidergruppa fem tusen kroner i støtte fra Statskog.

Fylke: Vestfold
Kommune: Holmestrand
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


31
1018006

Forbedrer fasiliteter ved fiskevann

Våler jakt- og fiskeforening får et klapp på skuldra i arbeidet med å bygge vedbod og utedo ved Gjerdtjernet inne på Finnskogen.

Arbeidet skjer i tilknytning til den populære gapahukplassen ”Pitka Aitalampi” ved fiskevannet Gjerdtjernet. Dette er et attraktivt fiskevann som ligger lett tilgjengelig for de fleste brukere, og det myldrer av liv av folk i alle aldre på plassen. Statskog støtter videre oppgradering av plassen med fem tusen kroner.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


32
1018026

Tilrettelegger for økt aktivitet

Kvam idrettslag får støtte til arbeidet med å skape mer aktive innbyggere.

Laget legger til rette for økt aktivitet for inaktive og lite aktive innbyggere gjennom trim i nytt trimrom, turgåing i naturen, skilting og utgivelse av kart for sommer- og vinterruter og turorientering. Det er spesielt fokus på gjennomføring av lavterskelaktivitet med navn Utta hafælla, hvor deltakere registrerer gjennomført aktivitet og leverer inn utfylte aktivitetsskjema. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


33
1018027

Kurs til patruljeførere

Speidernes viktigste ledere får påfyll av friluftskompetanse med støtte fra Statskog.

Hordaland krins av Norges speiderforbund får fem tusen kroner i støtte til å gjennomføre kursene som er rettet mot 14-16 år gamle patruljeførere. Patruljeføreren er ansvarlig for inntil seks personer i sin patrulje. For at de skal få god kompetanse på friluftsliv, ønsker speidergruppen å lage 15 kurskvelder med grunnleggende friluftskompetanse. Etter søknad til Statskogmillionen får de nå fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bergen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


34
1018102

Samler penger til ny sikteskive

Nord Etnedal grendelag får støtte til å sette opp en sikteskive på fjelltoppen Goaren.

Goaren er 1070 meter over havet og er et yndet turmål for store og små, både sommer og vinter. Det er fine turløyper hele året. Med sikteskive på toppen av fjellet mener grendelaget at enda flere kan lokkes opp for å nye en nydelig utsikt. Statskog liker tanken og støtter arbeidet med fem tusen kroner.

Fylke: Oppland
Kommune: Etnedal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


35
1018153

Bygger rasteplass ved Kobberhaughytta

Turistforeningen i Oslo og omegn får midler fra Statskog for å bygge benker og bord ved Kobberhaughytta.

Tiltaket tildeles fem tusen kroner som kan brukes til innkjøp av nødvendig materiell.
- Vi ønsker å gi overnattingsgjester og dagsbesøkende mulighet for å slappe av ute rundt Kobberhaughytta. Kort vei fra hytta finnes en plass som gir god utsikt til solnedgangen. Der er et lunt areale som gir mulighet for å sette opp et par benker og et bord for noen som ønsker å slappe av etter en strevsom tur eller for å kunne nyte en medtatt nistepakke, skriver foreningen.

Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


36
1018156

Støtter skiløypenett

Statskog gir fem tusen kroner til planering og rydding, slik at skiløypene kan åpnes tidligere om vinteren.

Bak søknaden om penger står Værskei løypekomite, som ønsker å leie inn gravemaskin til en dags arbeid for å planere terrenget og fjerne store steiner der løypene går. Resten av arbeidet vil foregå på dugnad.

Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


37
1018166

Tur til topps

Bergen røde kors får støtte fra Statskog til en tur på Galdhøpiggen for mennesker vil tilbake til et normalt liv etter rus, kriminalitet og psykiske utfordringer.

- Selvtilliten er ofte på bunn hos disse som ofte har hatt få gode opplevelser i sitt liv. Å bestige Norges høyeste fjell vil utvilsomt gi bedre selvtillit og selvfølelse, samt fantastiske naturopplevelser. Ved å kjøre buss, lage måltider sammen og sove i lavvo vil det også skapes et godt nettverk i gruppen på rundt 16 personer inkludert frivillige, ifølge Bergen røde kors som får fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bergen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


38
1018243

Bidrag til turstitavle

Jøsneset helselag vil legge til rette for aktivt friluftsliv og positiv markedsføring av bygda.

En av måtene den jobben gjøres på er å sørge for god merking av turløyper. Nå ønsker de å få produsert et nytt, stort stativ og får fem tusen kroner i støtte fra Statskog til arbeidet.

Fylke: Rogaland
Kommune: Hjelmeland
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


39
1018280

Bedre vei ved Puttsjøen

Vang jakt- og fiskeforening får tilskudd i arbeidet med å utbedre området ved Puttsjøen.

Puttsjøen er lett tilgjengelig og ligger like innenfor Gåsbubommen. Sjøen ligger åpent til og egner seg godt for småbarnsfamilier. Den populære plassen blir allerede i dag brukt av svært mange. Vang jakt- og fiskeforening ønsker å oppgradere veien for å øke tilgjengeligheten og får et økonomisk klapp på skuldra fra Statskog til arbeidet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Hamar
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


40
1018298

Hjelp til vedlikehold

Statskog gir fem tusen kroner til vedlikehold av fugletittertårn på Husbergøya i indre Oslofjord.

Husbergøya er et naturreservat med fuglefjell. Tårnet bidrar til at fuglelivet kan studeres inngående på avstand, uten at fuglene forstyrres. Naturlig nok står det utsatt til for vær, vind og saltvann og trenger stell for å holde ut.

Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


41
1018338

Vil oppgradere rasteplass

Kviteseid jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner fra Statskog til oppgradering av rasteplass på turvei Dalaåi.

Turvei Dalaåi er en nasjonal turvei som er godt merket for turister. Når man kommer til Dalaåi er det naturlig å ta en rast og kanskje prøve fisket. I dag er bålplassen ødelagt og det er dårlig benker og bord. Det gir et dårlig inntrykk av en ellers fin turvei, synes Kviteseid jeger- og fiskerforening som har lyst til å gjøre noe med det.

Fylke: Telemark
Kommune: Kviteseid
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


42
1018354

Bidrag til klopper og bruer

DNT Ringerike får støtte til arbeidet med å oppgradere klpper og bruer langs Vassfarstien.

Dette er en attraktiv tursti for sentrale deler av Østlandet, og at turen ender opp i selveste Vassfaret er spennende for mange turgåere. En del klopper og bruer krever oppgradering, noe som igjen krever penger til innkjøp av materialer. Statskog bidrar med fem tusen kroner fra sin støtteordning for friluftsliv.

Fylke: Buskerud
Kommune: Ringerike
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


43
1018374

Bidrag til bruer

Fem bruer skal forbedre skiløypene i området rundt Storfjellseter i Ringebu.

Bruene vil bygges på dugnad av medlemmer i Storfjellseter velforening.
Prosjektet består av 5 bruer/klopper som tilrettelegger for enklere preparering av skiløyper med snøscooter. Bruene vil også kunne brukes på sommerstid for enklere kryssing av bekker og myrområder. Bruene vil bygges i kjerneved av furu og er således svært miljøvennlige, skriver foreningen i søknaden som får innvilget fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Oppland
Kommune: Ringebu
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


44
1018380

Bidrar til frisbee-bane

Lillehammer frisbee får fem tusen kroner fra Statskog til arbeidet med ny bane.

- Diskgolf er en lavterskelidrett som alle kan spille og ha det gøy med uansett nivå. Det eneste man trenger er en frisbee til under 200 kroner. Når man spiller en runde diskgolf, er man lenge i naturen og er ute og går i ulendt terreng. For mange er det mer motiverende å ha en aktivitet som formål for turen, skriver foreningen i søknaden til Statskogmillionen – og er et av tiltakene som har fått positivt svar tilbake.

Fylke: Oppland
Kommune: Lillehammer
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


45
1018480

Pengehjelp til historielaget

Lesja historielag får ti tusen kroner i støtte til vedlikeholdsarbeid.

Pengene kommer fra Statskogmillionen og skal gå til fornying av benker, ildsteder, informasjonstavler, skilt og lignende på Lorkverna og ved turstiene. Dette er et populært lavterskeltilbud for friluftsliv i området.

Fylke: Oppland
Kommune: Lesja
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


46
1018533

Søknadstreff for Sorperoa friluftsgruppe

Mange søkte og noen fikk tilslag fra Statskog. En av dem var Sorperoa friluftsgruppe.

Friluftsgruppa ønsket seg et bidrag til informasjonstavler og skilting. Arbeidet har stoppet litt opp i mangel på penger. Med fem tusen kroner fra Statskog kan foreningen ta enda et skritt videre i sitt gode arbeid med å tilgjengeliggjøre norsk natur.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


47
1018595

Ti tusen til gapahuk

Hyggen speidergruppe får penger fra Statskog til å bygge gapahuk.

Estimerte kostnader er satt til 20 000 kroner. Med støtten fra Statskogmillionen er speidergruppa kommet halvveis i finansieringen.
Gapahuken vil bli bygget i et friområde midt i bygda og vil, ifølge speidergruppen, være tilgjengelig for alle.

Fylke: Buskerud
Kommune: Røyken
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


48
1018636

Støtter løypearbeid

Statskog bidrar med fem tusen kroner til Risberget idrettslag sin oppgradering av løypenettet.

Vedlikehold krever blant annet rydding av traseen og materialer til broer, stolper og klopper. Laget jobber også med informasjonsskilt og veistikker. Etter å ha søkt om støtte fra Statskogmillionen i vår, får laget fem tusen ekstra kroner til arbeidet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


49
1018739

Pump Track-ja

Statskog bidrar med fem tusen kroner til Trollhøe høkkers sin utvikling av Pump Track sykkelrundbane.

Prosjektet handler blant annet om å etablere jordvoller, trehopp, doserte svinger, bigjump og mye mer i forbindelse med sykkelrundbanen. I tillegg til stor ulønnet egeninnsats krever prosjektet blant annet en del penger til innleie av maskiner og kjøp av masser. Statskog bidrar med noen tusenlapper og ønsker lykke til.

Fylke: Oppland
Kommune: Vågå
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


50
1018940

Bidrar til sommertur

Øyer Tretten jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner fra Statskog til å dekke utgifter til mat, leie og hengekøyer.

Utgiftene er knyttet til en avslutningstur til Imsdal, hvor det er lagt inn en rekke aktiviteter som blant annet fisking, kanopadling, matlaging på bål osv. Foreningen søkte støtte fra Statskogmillionen slik at det ikke skal stå på pengene for å kunne oppleve naturen sammen med foreningen.

Fylke: Oppland
Kommune: Øyer
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


51
1019041

Spektakulær sykkelsti får støtte fra Statskog

Med 1350 meter klopper over ei myr ser Ungdomslaget Flendølen for seg en sykkelsti av de helt sjeldne.

ULF er aktiv i arbeidet med å rydde, merke og skilte turstier, sykkelløyper og skiløyper i grenda. I år vil laget utvide eksisterende sykkelløyper med ytterligere en sykkelrunde. Runden ferdigstilles gjennom å lage en spektakulær forbindelse over et større myrparti mellom endene av to skogsbilveger. Stien over myra (1.350 meter) vil bli klopplagt i sin helhet med 2-3 planker ved siden av hverandre. Med seg på stien får laget fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


52
1019045

Utstyrskasse for friluftsopplevelser

Med en velassortert utstyrskasse skal barnehagebarna lettere komme seg ut på tur.

Målet er å bygge gode friluftsopplevelser i ung alder. Med en kasse som står parat med blant annet sekker, kniv, sag, øks, kikkert og bålpanne blir terskelen lavere for å utnytte friluftslivets gleder. Statskog liker friluftsinteressen i Åseral kommune og bidrar med fem tusen kroner til å utvikle kassa.

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Åseral
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


53
1019428

Stimerking til høyere nivå

Notodden turlag vil bidra til at skiltingen av stinettet på Lifjell oppgraderes til ny nasjonal standard.

Arbeidet er svært omfattende, både økonomisk og i omfang av dugnadsarbeid, men vil samtidig komme svært mange til gode. Etter søknad til Statskogmillionen får turlaget fem tusen kroner i støtte.

Fylke: Telemark
Kommune: Notodden
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


54
1019530

Klopplegger tursti

Utmarkslaget får fem tusen kroner fra Statskogs støtteordning til klopplegging.

Pengene vil gå til hogst og kløving av 220 meter klopper. Ifølge Våler vestre utmarkslag er Blåenga distriktets høyeste og mest besøkte utfartssted. Noen parseller i de gamle ferdelsvegene er kloppet for nesten hundre år siden, og det er på tide med oppgradering av enkelte deler.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000Møre og Romsdal og Trøndelag


55
1016774

Bru over myr

35 kilometer godt brukt tursti får materialstøtte fra Statskog.

Gjerdsvika idrettslag jobber jevnt og trutt med å gjøre turstiene i området velholdte og tilgjengelige. Og det ser ut til å fungere: Antall registrerte i turbøkene er oppe i 10 000 per år, tre ganger mer enn for bare sju år siden. Nå får idrettslaget et bidrag for å bygge bru over ei myr.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sande
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


56
1018545

Bidrag til utsiktspunkt

Hindrum skilag vil sette opp en lafta gapahuk på toppen av fjellet Munken med fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden.
518 meter over havet er toppunktet for Munkstigen klatresti, en via ferrata-sti, med over 2 500 besøkende. Hindrum skilag ønsker å sette opp en gapahuk som kan gi ly for vinden og gjøre turmålet enda mer attraktivt. Statskog bidrar med ti tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Indre Fosen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00057
1017269

Ti tusen til 7-Fjell Frei

Kristiansund og Nordmøre turistforening starter opp med det som skal bli en årlig turmarsj i Kristiansund og omegn.

”7-Fjell Frei” er et arrangement på linje med tilsvarende i mange andre byer i Norge. Målet er i første omgang 500 – 800 deltakere, men potensialet framover er mye større. Turmarsjen krever mye arrangør- og deltakermateriell for å bli vellykket, og foreningen har derfor søkt – og fått støtte – fra Statskogmillionen.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Kristiansund
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00058
1018594

Turstimerking på Lund

Lund idrettslag får støtte fra Statskog til bedre merking av turstiene i nærområdet.

Selve jobben blir gjort på dugnad, men idrettslaget trenger penger til kjøp av skilt og påler. Målet er å få på plass både oversiktskart, skilt med stedsnavn og skilt som viser avstander i turområdene som gir stadig flere friluftsopplevelser til folk.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Nærøy
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00059
1018918

Skorgedalsbu med muligheter

Molde og Romsdals turistforening får støtte fra Statskog til å etablere aktivitetsområde rundt DNT-hytta Skorgedalsbu.

Planen er å få på plass et aktivitetsområde for både små og store med gapahuk, grillområde, klatremuligheter og andre uteaktiviteter. Målet er å gjøre Skorgedalsbu enda mer attraktiv for besøk.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Rauma
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00060
1017135

Støtte til kajakker

Barnas turlag i Steinkjer og Beitstad får hjelp fra Statskog til innkjøp av kajakker og utstyr som kan lånes ut gratis.

Barnas Turlag sine turer er gratis og åpen for alle. Turene er tilrettelagt slik at flere kan få smaken på det gode liv i friluft og få inspirasjon til å bruke naturen på en positiv måte. Foreningen mener at naturopplevelser er noe av det viktigste vi kan gi barna våre, og får et bidrag fra Statskog på fem tusen kroner til innkjøpene som trengs.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000
STATUS: Grunnet manglende signering av avtalen har tildelingen falt bort.61
1016937

Gapahuk på skistadion

Orkanger idrettsforening får hjelp fra Statskog til å bygge gapahuk.

Gapahuken vil verne for vær og vind og være et utmerket samlingssted for grilling og sosialt samvær. Idrettsforeningen tror det kan bidra til enda flere friluftsopplevelser og får et bidrag til byggingen på 10 000 kroner fra Statskog.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Orkdal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00062
1018371

Inviterer til setertur

Roknesvollen 4H vil invitere beboerne ved Leira mottak i Levanger til en hyggelig dag på setervollen, og får støtte til gjennomføring fra Statskog.

Det er aktivitet på setra gjennom sommeren. Og som i fjor, ønsker foreningen å ta med seg beboerne på mottaket i Levanger på noe som få av dem egentlig har gjort før, nemlig å ”gå på tur”. Det blir en busstur og drøyt to kilometers gange, men vel framme blir det mat og hyggelig lag.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Levanger
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000


63
1018451

Støtte til fiskekurs

Røros jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av fluefiskestenger til kursformål.

Foreningen har flere gode instruktører, men vil gjerne kunne kjøpe inn utstyr som kan lånes ut både i forbindelse med kursene og når ungdommene skal prøve seg på egen hånd etterpå. Målet er at enda flere skal få øynene opp for den kjempefine hobbyen som fluefiske kan være.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Røros
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00064
1018981

Gapahuk ved Limingen

Statskog gir et bidrag til Røyrvik jakt- og fiskerlags plan om gapahuk ved Limingen.

Plassen nyttes allerede som fiskeplass både sommer og vinter, men flere har ønsket seg en gapahuk på stedet. Røyrvik jakt- og fiskerlag håper at andre frivillige foreninger også vil bidra med både dugnadskapasitet og nødvendig medfinansiering for å gjennomføre prosjektet. Med på veien kommer i hvert fall et bidrag fra Statskog på fem tusen kroner.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Røyrvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00065
1018744

Støtter skileik

Statskog gir fem tusen kroner til Singsås idrettslags etablering av skileik.

Idrettslaget ønsker å utvide tilbudet i trimløypa og lysløypa med etablering av et område for skileik. Barn som lærer skiferdigheter gjennom lek, blir glade i fysisk aktivitet senere også, heter det i søknaden som gir fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00066
1019528

Omlegging av løype

Skiforeninga Selbuskogen vil legge om skiløypa der den krysser en bekk, og får hjelp fra Statskog til å dekke kostnadene.

Prosjektet innebærer omlegging av rundt to kilometer løype, inkludert graving, nedlegging av rør og klopplegging. Omleggingen krever også en del ny merking av løypa.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Selbu
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00067
1017712

Bidrag til bålplasser

Trondhjems turistforening får hjelp fra Statskog til å bygge bålplasser ved gården Rønningen i Bymarka.

Dette er ledd i et større arbeid som turistforeningen planlegger, blant annet med flere gapahuker ved gården. Målet er å gjøre stedet enda mer attraktivt og dermed lokke enda flere ut på tur. Turen inn er ikke altfor lang, og siden det er skogsbilvei helt inn er det et fint turmål både for de med barnevogn og rullestol.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Trondheim
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00068
1019380

Tilskudd til gapahuk

Trones idrettslag får ti tusen kroner fra Statskog til gapahuk ved Sønningsvatnet.

I vinter rausa den gamle gapahuken i hop, så idrettslaget har lyst til å få satt opp en ny. Stedet ligger fint til ved Sønningsvatnet, rundt fem kilometer fra Namsskogan familiepark. Den gamle gapahuken har vært et populært turmål, særlig for skigåere vinterstid og fiskere sommerstid.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Namsskogan
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


Nordland og Troms


69
1017512

Ti tusen til trappeprosjekt

Foreningen til Mosjøens forskjønnelse er plukket ut blant vårens søkere til Statskogmillionen.

Tiltaket det er søkt støtte til handler om utbedring av sti til det bynære fjellet Øyfjellet. Stien bygges for det meste i trappetrinn bygget av Sherpa, noe som skaper en attraksjon i seg selv. Første del ble bygget i 2017, og allerede fra starten ga det en stor økning av besøk i fjellet.

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00070
1017567

Oppgradering av utedo

Hemnes turistforening får fem tusen kroner til å oppgradere utedoen ved Steinbua.

I dag er ikke utedoen intakt. Dermed får en del folk gjort det de skal gjøre i naturen rundt hytta, noe som ikke nødvendigvis er det mest sjarmerende. Statskog setter pris på turistforeningens initiativ og støtter søknaden med fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Hemnes
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00071
1017599

Tilskudd til Stavassgården

Stavassdalens venner får fem tusen kroner fra Statskogs støtteordning for friluftsliv og bruk av norsk natur.

Foreningen søkte i vår støtte til et omfattende oppgraderingsarbeid med klopplegging, benker og bålplasser. Områdene ved og rundt Stavvassgården er allerede i dag et populært utfartsområde. Ved å etablere en mer funksjonell bålplass vil foreningen legge bedre til rette for at turgåere kan koke seg kaffe og grille mat utenfor våningshuset. Stavvassgården er en naturlig innfallsport til Lomsdal/Visten nasjonalpark fra Grane kommune.

Fylke: Nordland
Kommune: Grane
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00072
1018303

Støtter oppgradering av Forsbøhytta

Rana jeger- og fiskerforening får et bidrag fra Statskog til oppussing av Forsbøhytta.

Foreningen har planer om å skifte både ytterdør, vinduer og diverse andre materialer for å gjøre hytta beboelig. Foreningen ønsker spesielt at ungdom utvikler et eierforhold til hytta, slik at det bidrar til å øke interessen for å fiske i elva. Søknaden til Statskogs støtteordning gir fem tusen kroner i støtte til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00073
1018353

Støtter flytting av nødbu

Rana turistforening får et bidrag fra Statskog i forbindelse med flytting av Corraskoia.

Problemet har vært at Corraskoia ligger slik plassert i terrenget at den snør ned hver vinter. Dermed mister den sin funksjon som sikringsbu for vandrere, reindrift og andre som befinner seg i dette høgfjellsområdet. Turistforeningen får fem tusen kroner som bidrag fra Statskog til flyttejobben.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00074
1018464

Støtte til utedo

Statskog bidrar med støtte til utedo langs stien til Svartisen.

Skyssbåteier Nils Lomahaug får fem tusen kroner til arbeidet med å frakte inn materialer og sette opp utedo langs stien til Svartisen. Pengene kommer etter søknad til Statskogmillionen, som skal bidra til å fremme friluftsopplevelser og bruk av norsk natur.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00075
1018514

Penger til klopplegging

Lapplias venner får et bidrag fra Statskog til omfattende kloppleggingsarbeid.

I forbindelse med restaurering av Lapplia har organisasjonen etablert en tursti på drøyt fem kilometer. Deler av denne går over bæresvak mark. For å unngå ødeleggelser i terrenget og at alternative stier dannes, vil foreningen klopplegge drøyt tre hundre meter. Statskog gir fem tusen kroner i støtte til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00076
1018956

Rasteplass ved tursti

Hattfjelldal pensjonistlag får hjelp til å bygge rasteplass ved turstien til Nordtjønna.

Nordtjønna er et attraktivt lavterskeltilbud for folk i alle aldre, og kan vise til besøkstall på om lag to tusen mennesker hvert år. Pensjonistlaget har lyst til å gjøre turen enda bedre gjennom å få på plass en rasteplass langs stien, og får fem tusen kroner fra Statskog til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Hattfjelldal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00077
1018989

Utstyr til naturlig valgfag

Barne- og ungdomsskolen i Grane får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av utstyr til nytt valgfag.

Jakt, fiske og friluftsliv står i sentrum for det nye valgfaget, som blant annet vil fokusere på ulike jaktformer, fellefangst av mår og mink, fiske i ferskvann og saltvann, konservering av fisk og kjøtt og mye mer. Dette krever innkjøp av en del utstyr, og skolen har etter søknad fått et bidrag på vegen fra Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Grane
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00078
1019307

Bidrar til barnefjelltrim

Varntresk grendelag fikk det de ønsket etter søknad om støtte til barnefjelltrim.

Her blir fem turmål merket så godt at barn fra ti-års alder kan gå på egen hånd. Turene er av overkommelig lengde og barna får med seg et kort som de setter merke i. Ved hvert turmål er det en aktivitet som for eksempel treklatring, kaste på stikka og lignende. Grendelaget tror dette gir motivasjon til å få flere folk ut i naturen og får dekt utstyrskostnadene på fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Nordland
Kommune: Hattfjelldal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00079
1019350

Bidrag til sanitærbygg

Foreningen Inderdalen gård får fem tusen kroner etter søknad til Statskogmillionen.

Foreningen har planlagt et omfattende prosjekt med nytt sanitærbygg på gården til bruk for fjellturister og andre besøkende. Bygget vil stå åpent for alle. Inderdalen går er en av innfallsportene til fjellmassivet Okstindan.

Fylke: Nordland
Kommune: Hemnes
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00080
1016620

Bidrag til grillhytte

Inndyr vel får ti tusen kroner i støtte for å tilrettelegge for friluftsliv gjennom en grillhytte ved Storgjerdet.

Området brukes året rundt, og foreningen ønsker å tilrettelegge for enda flere opplevelser gjennom å lage ei grillhytte som kan lukkes igjen med mulighet for grill og sitteplasser i ly for vær og vind. Det går bilvei helt fram, og kommunens innbyggere og andre besøkende vil være velkommen.

Fylke: Nordland
Kommune: Gildeskål
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00081
1017702

Utstyr til kløverturer

Sanitetsforeningen får fem tusen kroner fra Statskog til turutstyr.

Sulitjelma sanitetsforening søkte Statskogs støtteordning om bidrag til å kjøpe bålpanne, kjele og annet utstyr til å bruke ute. Dette vil komme godt med på foreningens kløverturer, som arrangeres to ganger i måneden. Her tilbyr foreningen både henting og bringing til de som har behov, og legger virkelig til rette for de som ikke kommer seg så lett ut på egen hånd. Dette er en perfekt kombinasjon av friluftsliv og folkehelse.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00082
1018007

Fem tusen til friluftsskole

Salten friluftsråd får bidrag fra Statskog til å etablere friluftsskole.

Konseptet er utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes landsforbund og Den norske turistforening. Felles for alle aktivitetene er allemannsrett, kart, leirliv og turer. Planen er å invitere 25 barn til en nyetablert friluftsskole ved Soløyvannet i Bodø, arrangert av Salten friluftsråd. Statskog gir et bidrag på fem tusen kroner til gjennomføringen.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00083
1018071

Får værstasjoner

Bodø windsurfing får penger fra Statskog til innkjøp av værstasjoner.

Klubben ønsker å plassere ut tre værstasjoner som kan gi vindsurfere, kitere og seilere mulighet til å se vindretning og styrke. Stasjonene blir plassert hos frivillige nær de aktuelle stedene; Narustad, Løp og Mjelle. Windsurferne søkte og har fått innvilget støtte fra Statskogmillionen på fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00084
1018274

Sikrer skisesongen

Valnesfjord idrettslag får bidrag til å utbedre skiløypene i området øvre Valnesfjord og Valnesfjord helsesportsenter.

Det er snakk om både videreutvikling og rehabilitering av skiløypene, blant annet gjennom grøfting. Arbeidet vil bidra til å sikre en snøsikker og lang sesong, i tillegg til å gi mulighet for tørskodde opplevelser i sommerhalvåret. Området har brukere fra hele Saltenregionen. Idrettslaget får ti tusen kroner fra Statskog til forbedringen.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00085
1018909

Hjelp til helelektronisk skytebane

Statskog bidrar med ti tusen kroner til forbedring av Prestmoen skytterbane.

Feltskyting er vinteraktiviteten innenfor skyting. Den elektroniske feltbanen skal bidra til å gjøre barn og ungdom mer interessert i feltskyting ved å tilby en god mestringsarena. Saltdal skytterlag får innvilget ti tusen kroner i støtte etter søknad til Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Saltdal
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00086
1019382

Hyttetilbud tilrettelagt for handicappede

Sagvatnan jeger- og fiskerforening får oppstartshjelp til bygging av handicaptilpasset hytte med Sjettevatnet i Sagvassdalen.

I første omgang vil foreningen hogge skog, lage innkjørsel, grave tomt og tilrettelegge for en oppstillingsplass. Foreningen får ti tusen kroner fra Statskog som et bidrag til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Hamarøy
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00087
1019495

Pengehjelp til grottetur

Statskog gir et bidrag til spennende grottevandring for speidere i 1. Tverlandet speidergruppe.

Det er de eldste speiderne mellom 13 og 16 år som skal på grottetur, og dermed få mulighet til å få en spennende, utfordrende og mestringsfylt aktivitet. Speidergruppa understreker at aktivitetene ofte handler om å utfordre seg selv og flytte egne grenser, og får fem tusen kroner fra Statskog som hjelp på veien til å dekke turutgiftene.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00088
1019518

Støtte til grunneierlag

Misvær grunneierlag får bidrag fra Statskog til bedre tilrettelegging rundt Tirilfjellet.

Laget jobber nå med å ordne en turløype rundt Tirilfjellet, som er omkranset av sju fiskevann. Ved ett av vannene har grunneierlaget en skogsbu som er åpen for alle, og nå ønsker de å sette opp toalett i tilknytning til denne. Statskog støtter tiltaket med 5 000 kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00089
1016747

Støtter utedag for funksjonshemmede

Ankenes Røde Kors hjelpekorps får fem tusen kroner fra Statskog til å arrangere friluftsdag rettet mot funksjonshemmede.

Gruppa er en del av den frivillige redningstjenesten, og bidrar til lokalsamfunnet med sanitetsvakt, beredskap og tiltak innen førstehjelp og friluftsaktiviteter. Etter å ha søkt som støtte fra Statskogmillionen til bidrag for å dekke kostnader forbundet med friluftsdag for funksjonshemmede, kan de vente fem tusen kroner inn på konto i nærmeste framtid.

Fylke: Nordland
Kommune: Narvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00090
1017765

Støtter orienteringsskole

Statskog bidrar med fem tusen kroner til orienteringsskole i Harstad.

Orienteringsskolen er for barn og unge i alderen 8-13 år og går av stabelen i Folkeparken i Harstad uka før skolestart. Skolen varer i fire timer per dag i tre dager. Statskog bidrar med fem tusen kroner til gjennomføring av skoleorientering og støtte til turorientering.

Fylke: Troms
Kommune: Harstad
Tildeling fra Statskogmillionen: 5 00091
1017328

Pulkstøtte

Framsyn 4H får støtte til kjøp pulker til frakt av ved, mat og annet utstyr.

Bidraget kommer fra støtteordningen Statskogmillionen, en søknadsbasert ordning med to årlige tildelinger til tiltak for friluftslivet. Framsyn 4H har medlemmer fra alderen 4 til 17 år som kan få enda flere gode friluftsopplevelser med godt turutstyr.

Fylke: Troms
Kommune: Tromsø
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00092
1017977

Bidrag til vinterturer

Statskog bidrar med støtte til Medkila speidergruppes kjøp av teltovner.

Speidergruppa driver ledertrening og utvikling gjennom friluftsliv, og alle får omfattende trening i praktisk friluftsliv, samarbeid og førstehjelp. For å drive mer aktivt friluftsliv året rundt ønsker foreningen å kjøpe inn ovner som kan holde lagsteltene varme på vinterleir. Etter søknad til Statskogmillionen kommer et bidrag på fem tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Harstad
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00093
1017282

Utedo på skistadion

Ballangen ski får bidrag far Statskog til utedo på skistadion.

Skistadion med akebakker, frillplasser, grillhytte og turløype brukes av lokalbefolkningen, skoler, barnehager og folk fra nabokommuner. Området mangler toaletter, noe skilaget søker støtte til å få satt opp. Etter søknad til Statskogmillionen får Ballangen ski fem tusen kroner med på veien.

Fylke: Nordland
Kommune: Ballangen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00094
1018434

Binder sammen turveier

Spansgård velforening får bidrag fra Statskog til etablering av to stier.

Tørrforholtstien og Furustien vil binde sammen Kvanndalen turvei, Furuveien turvei og Åsevatnet turvei. Stiene skal merkes og det skal settes opp navneskilt og startpunkttavle. I tillegg skal det etableres sittebenker og lages bålplasser. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet.

Fylke: Troms
Kommune: Lavangen
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00095
1018508

Grunnleggende friluftskunnskap

Indre Kåfjord idrettslag får støtte til å ta barn og unge med ut i naturen for å lære de det grunnleggende med oppsett av telt, fiske, knuter, fyre bål, kart og kompassbruk og enkel førstehjelp.

Støtten kommer i form av fem tusen kroner etter at idrettslaget søkte midler fra Statskogmillionen. I søknaden skriver idrettslaget at forbausende mange ikke kan det grunnleggende med å ferdes i og bruke naturen, noe laget egenhendig ønsker å gjøre noe med.

Fylke: Troms
Kommune: Kåfjord
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00096
1016763

Støtter Senja klatreklubb

Senja klatreklubb får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av utstyr.

Ifølge klubben har Senjaregionen potensial til å bli en klatredestinasjon på linje med Lofoten. Området er foreløpig lite utnyttet til klatring, men de siste årene har bokstavelig talt vist en stigning. Klubben får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til kjøp av nødvendig utstyr til videreutvikling.

Fylke: Troms
Kommune: Lenvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00097
1019111

Bidrag til omfattende bruarbeid

Narvik og omegn turistforening får ti tusen kroner fra Statskog som bidrag til utbedring av brua over Steinelva.

Dette er første del i et oppgraderingsarbeid som til slutt skal omhandle hele åtte bruer som er opptil 30-40 år gamle. I det første arbeidet testes det ut en byggemodell som kan bli lagt til grunn for de senere arbeidene også.

Fylke: Troms
Kommune: Narvik
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 00098
1019251

Støtte til skileikbakke

Statskog gir fem tusen kroner til Nordreisa idrettslag til opparbeiding av skileikbakke for barn og ungdom.

Planen er å lage skileiken i tilknytning til Saga skianlegg, et område som brukes av skoler, barnehager, småbarnsfamilier, mosjonister og aktive skiløpere. Utgiftene handler blant annet om graving, planering og tilknøring av masser, samt noe utstyr.

Fylke: Troms
Kommune: Nordreisa
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 00099
1018629

Penger til turvei

Midt-Troms friluftsråd får støtte fra Statskog til bygging av turvei ved Øverbygd eldresenter.

Turveien skal bygges til en gapahuk som ble bygd i Målselv ved Øverbygd eldresenter i 2015. Turveien skal lages slik at beboerne på eldresenteret og andre i området lettere kan utnytte turmulighetene som er skapt. Tiltaket får ti tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000


Svalbard


100
1017341

Støtte til arktiske naturopplevelser

Statskog gir ti tusen kroner i støtte til ”Natt i naturen” på Svalbard.

Pengene går til Svalbard turn idrettslag som driver prosjektet ”Aktiv i friluft” med støtte fra Svalbards Miljøvernfond. Hovedmålet er å fremme miljøvennlige aktiviteter i friluft, og arbeidet er i hovedsak tuftet på frivillighet og dugnad. Noen utgifter blir det likevel, blant annet til utstyr som kan lånes ut og til ved som fraktes ut til leirplassene. Tiltaket ”Aktivitetsuka” tilbyr friluftsaktiviteter for barn i alderen 10-13 år, der barna lærer å tenne bål og andre friluftsaktiviteter i en hel uke. ”Natt i naturen” gir Longyearbyens befolkning en enkel mulighet til å ta del i nærmiljøets friluftsgleder med teltovernatting.

Fylke: Svalbard
Kommune: Svalbard
Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000