Hopp til hovedinnhold
Tilrettelegging med klopper på tursti i Junkerdalen
Jim T. Kristensen

Tilrettelegging for friluftsliv

Vi gjør det vi kan for å lokke fram friluftsopplevelsen din. Derfor forsøker vi å gjøre bruk av norsk natur så enkelt som mulig for deg.

Noen ganger er det så enkelt som et skilt som viser deg vegen inn i nasjonalparken. Men det handler også om rimelig overnatting midt i naturen, tilgjengelig jakt og fiske og en rekke andre ting som gjør dørstokkmila kortere.

Statskog byr på store opplevelser med små fotavtrykk.

Hytter og åpne buer

Statskog har omlag 120 hytter som alle kan leie. De fleste hyttene har en enkel standard, men ligger til gjengjeld midt i indrefileten av norsk natur. Leieprisen er lav og hyttene er enkelt tilgjengelig via nettportalen inatur.no. Hyttene gir alle muligheter til friluftsopplevelser og turer, og har en viktig funksjon i å gjøre jakt og fiske mer tilgjengelig.

Folk i andre land synes det høres rart ut, men vi har også over 120 åpne buer og koier hvor du kan ligge en natt uten at det koster deg noe. Mange av buene har stor historisk verdi.

Les mer om våre åpne buer og koier.

Se egen oversikt over åpne buer og koier i Femundsmarka (pdf)

Se utleiehytter, åremålshytter og åpne buer og koier

Fiske

Vi har gjort over 60 000 fiskevann tilgjengelig gjennom ett kort, Statskogs Norgeskort. Dette gir tilgang til minnerike og enkle friluftsopplevelser til en billig penge. Barn og unge opp til 20 år fisker gratis hos oss. Det samme gjør folk over 67 år. Når det også er enkelt å kjøpe via SMS eller på nett, ligger alt til rette for en fisketur når inspirasjonen er på besøk.

Les mer om fiske

Jakt

Statskog sikrer allmennhetens tilgang og gjør jakt tilgjengelig på flere måter. Kostnadsmessig skal våre tilbud ikke være prisledende. Statskog er en så stor tilbyder at prisene heller ikke kan settes for lavt, da det ville ødelegge for andre som driver næring på sine utmarksressurser.

Gjennom etablering og utvikling av nettportalen inatur.no er tilbudene også innen jakt gjort tilgjengelig for alle. Er jakta veldig populær, gjennomfører vi trekning i stedet for å heve prisen. Alle stiller likt når det gjelder jaktmulighetene.

Les mer om våre ulike jakttilbud

Informasjon, skilt og fysisk tilrettelegging

Statskog eier eller er medeier i en rekke informasjonstavler og skilt i hele landet. Disse byr på informasjon om turmål, losji, jakt- og fiskemuligheter, kulturminner og andre opplevelsesmuligheter i området. Statskog har også bidratt til å etablere hengebruer og rasteplasser for å gjøre turen til en enda bedre opplevelse.

Arrangement

En opplevelse med isfiske i barnehagen kan være spiren til et langt friluftsliv. Derfor bidrar Statskog til en rekke arrangement i hele landet for å underbygge bærekraftig bruk av norsk natur. Innsatsen vår er spesielt rettet mot barn og unge.

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten har i dag 22 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland, Midt- og Sør-Norge. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø og sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel.

Fjelltjenesten gir utstrakt informasjon og naturveiledning, vedlikeholder viktige friluftsanlegg, har naturoppsyn og en rekke andre oppgaver.

Les mer om Statskogs fjelltjeneste

Statskogmillionen

Har du tiltak som bidrar til friluftsliv og folkehelse, kan du søke om støtte gjennom ordningen Statskogmillionen. Tildeling skjer to ganger i året, og tiltak støtte med 5 000,- eller 10 000,-. Dersom søknadene er gode nok, deler Statskog ut en million støttekroner i løpet av året. Ved å spille på lag med frivillige krefter i hele landet bidrar ordningen til at Statskog løser sitt friluftsoppdrag.

To ganger i året kan du søke ved å gå inn på denne siden.

Nettbaserte løsninger

Statskogs egne nettsider og sider på sosiale medier er en innfallsport til informasjon og inspirasjon. Her kan du lese mye mer om hvordan vi jobber for en bærekraftig forvaltning av norsk natur.

Etter mange års bevisst og tålmodig satsing fra Statskog er også inatur.no nå etablert som den store markedsplassen for kjøp av kort til jakt og fiske og for hytteutleie. Dette gjør at veldig mange flere nå får muligheten til å bruke våre tilbud på en enkel måte. Det har også bidratt til at mange andre tilbydere får anledning til å synliggjøre sine tilbud. Statskog er en av flere eiere av www.inatur.no.

Portalen www.UT.no gir deg konkrete forslag til turer. Tjenesten gir deg erfaringer fra andre, bilder fra turene, kart med utskriftsmuligheter, oversikt over hytter og buer og mye annen informasjon. Vi har også inngått samarbeid med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes landsforbund om en satsing på UT.no som et friluftslivets google.

Vi presenterer også utvalgte perler fra statsgrunn i de ulike delene av Norge. Sjekk dem ut her.

Jakt- og fiskepodden

Vi har også en podcast for deg som kjenner nakkehårene reise seg av vellyst til lyden av fluesnelle og hagle. Og for deg som ganske enkelt vil ha diskusjoner, fakta, råd og tips om jakt og fiske. Statskogs podcast lages i samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Her finner du alle episodene.

Vil du ha nyhetsvarsel fra Statskog - gå inn her