Hopp til hovedinnhold
Vindfall etter Ylva nær Korgen på Helgeland i november 2017
Hans Moasveen
Skog og klima

Store skogskader etter Ylva

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Tusenvis av trær ga etter for ekstremværet Ylva. Nå er oppryddingen i gang.

- Det viktig å komme raskt i gang for å sikre verdier og fjerne potensielt farlige forhold, slik som trær som står i spenn, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Statskog jobber fortsatt med å skaffe oversikt over skadene etter stormen som herjet i november. Så langt ser det ut til at vindfallet utgjør flere tusen kubikkmeter tømmer på statsforetakets områder i Nordland og Troms. Skadene på Helgeland er begrenset, mens både Salten og Troms er langt hardere rammet.

- Kalkylene så langt tyder på 5000-7000 kubikkmeter vindfall. Det varierer fra spredte rotvelt til sammenhengende områder på flere dekar, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Enkelte steder er opprydningen allerede startet. Planen er å få unna det meste av arbeidet i løpet av vintermånedene. Da kan det meste av vindfallet brukes, og risikoen for oppblomstring av barkbiller og margborer utover sommeren reduseres.

Les mer om Statskog skogsdrift