Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Mindre tømmer fra statens skoger

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statskog reduserer neste års hogst med 25 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer lasten på 650 tømmerbiler.

Nivået i 2017 ser ut til å lande på om lag 315 000 kubikkmeter. Planen for 2018 er å avvirke 290 000 kubikkmeter. Det innebærer at det neste år kjøres to færre tømmerlass hver dag ut fra statens skoger.

- Kvantumet avgjøres av hvor mye skog som er aktuell for hogst. Vi går nå inn i en periode hvor vi har mindre hogstmoden skog på våre eiendommer som kan drives, og da senker vi aktiviteten, sier skogsjef Monica Grindberg.

Mye skog urørt

Med drøyt fire millioner dekar produktiv skog er Statskog landets største skogeier. Samtidig står over halvparten av statsforetakets produktive skog urørt av hogstmaskiner. Bakgrunnen er at tyve prosent av skogen er vernet eller vurderes for vern, mens ytterligere 10 prosent vernes av miljøhensyn som Statskog tar. I tillegg står nær 25 prosent av skogen sånn til at det i dag ikke er økonomisk bærekraftig å drive hogst.
- Vern og salg av eiendom påvirker oss, men enda viktigere er skogplantingen som skjedde 80-90 år siden. Disse lange linjene tilbake i historien gir alle skogbrukere svingninger over tid, sier Grindberg.

Kan få oppsving

Analyser av selskapets skogressurser tyder på at avvirkningen må legges på et lavere nivå i en periode framover.
- Samtidig er ikke dette statisk og flere forhold kan øke hogstkvantumet. For eksempel kan bedre tømmerpriser gjøre større deler av skogen vår tilgjengelig for lønnsom hogst. Større fokus på overgang fra olje, stål og betong til bruk av klimavennlig trevirke vil også gi oppsving for norsk skognæring, sier Grindberg.