Hopp til hovedinnhold
Granplante med utsikt
Steinar Johansen
Skog og klima

Statskog med rekordhøy skogplanting

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Med 1,9 millioner planter i jorda satte Statskog ny rekord i fjoråret.

Flere årsaker forklarer det høye plantenivået. Dels handler det om ordinær planting etter fjorårets hogst. Det er også gjennomført tettere planting som klimatiltak, samt noe suppleringsplanting der det var behov.

- Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Og plantingen er avgjørende for å ha nødvendig bærekraft i norsk skogsdrift, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge.

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

- Skogsdrift handler om viktig verdiskapning i store deler av landet, og det skjer med stor langsiktighet. Bærekraften ligger i at tre kan erstatte betong, stål og oljebaserte produkter, samtidig som nye trær som vokser opp binder CO2 på nytt, sier Grindberg.

Statskog avvirket 338 000 kubikkmeter tømmer i 2016. Avvirkningsnivået på Statskogs grunn er lavere enn tilveksten.

Les mer om skog og klima i Statskog her