Hopp til hovedinnhold
Jakt Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Jakt og fiske

Store muligheter for Statskogs jegere

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Det blir store muligheter for rypejakt hos Statskog denne høsten. Uttaket forventes å passere 20 000 ryper, men finmasket regulering skal sikre bærekraftig jakt.

- Takseringene viste generelt god kyllingproduksjon. Dermed kan jegerne med god samvittighet høste noe mer rype enn i fjor, sier jakt- og fiskesjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

De aller fleste jaktområdene hos Statskog har antallsbegrensning for å regulere jakttrykket. Samtidig er det satt en høyeste tillatte dagskvote på inntil fire ryper. I en del områder er kvotene satt noe lavere.

- Vi har samlet data i samarbeid med jegerne over flere år. Nå vet vi at å regulere antall dager det jaktes i hvert område gir en mer treffsikker rypeforvaltning. Vi slipper til flere der bestanden er god, og strammer inn der bestanden er svakere. Slik kan vi både ivareta jegernes interesser og ha bærekraft i viltforvaltningen, sier Breisjøberget.

Statskog må stenge for jakt i områder som har kombinasjonen høyt jakttrykk og lav kyllingproduksjon. I år gjelder dette kun enkelte populære områder i Indre Troms og i Ofoten.


Regulering i Nordland og Troms

I Nordland og Troms settes en dagskvote på fire ryper i alle områder. Noen områder har i tillegg en begrensning av antallet jegere som får tilgang. Enkelte områder i Indre Troms og Nord-Troms stenges for jakt på grunn av høyt jaktpress over år kombinert med for svake tall i årets rypetelling.


Regulering i Midt-Norge

I Midt-Norge har Statskog en del felles forvaltning med fjellstyrer. Egne reguleringer er knyttet til disse. For øvrig begrenser Statskog antallet jegere som får tilgang. Her varierer dagskvotene mellom fem og to ryper, ut fra lokale forhold.


Regulering i Sør-Norge

I Sør-Norge er hovedregelen hos Statskog en dagskvote på fire ryper og alle områder har begrensning i antallet jegere som får tilgang. Bakgrunnen er til dels svært høy etterspørsel blant jegerne, noe som krever regulering for bærekraftig forvaltning.


Skogsfugl

Dagskvote for skogsfugl settes, med enkelte unntak, til to fugl hos Statskog i Sør- og Midt-Norge. I Nordland og Troms er dagskvoten satt til en skogsfugl, med fredning av brunfugl. Antallet jegere begrenses i tråd med hva bestandene tåler.

Årets rypekvoter finner du her


Kontakt

Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
fagsjef jakt og fiske, Statskog

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Statskog? Meld deg på her.