Hopp til hovedinnhold
Lirype Terje Kolaas Kun Web
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Lovende rypehøst

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Etter flere år med svak utvikling viser tall fra Statskog et oppsving i rypebestanden over hele landet.

Tallene er hentet inn i perioden 4. – 20. august i samarbeid med jeger- og fiskerforeninger over hele landet hvor Statskog forvalter jakt. Totalt er det telt ryper på 1800 kilometer takseringslinjer for Statskog, noe som gir et rikt datagrunnlag.

- Det store bildet er svært positivt. Det er alltid lokale variasjoner, noe vi særlig ser i Troms denne høsten. Men alt i alt tyder tallene på økende tetthet og kyllingproduksjon i hele landet, sier jakt- og fiskesjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Tålte sommerens tørke
Det var knyttet ekstra stor spenning til om den ekstreme tørken i sommer kunne ha påvirket rypeutviklingen negativt. Alt tyder på at kyllingene har evnet å finne føde, tross tørken.

- Rapportene våre tyder på at det er mye smågnagere, slik som mus og lemen. Dette er den store motoren for rypeutviklingen. Spesielt reven vil i slike år snarere gå etter smågnagere enn rypekyllinger, sier Breisjøberget.

Lovende for jaktmulighetene
Høstens rypejakt reguleres etter et nytt forvaltningsopplegg som Statskog innførte i fjor. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før det avklares hvilke begrensninger som må innføres.

- Vi skal gjøre disse analysene nå og drøfte høstens jakt med brukerorganisasjoner. Gode takseringstall virker i retning mindre regulering, men vi må ta høyde for lokale variasjoner. Vi vil avklare dette i løpet av en ukes tid, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rypejakt starter 10. september.

Statskogs rypetellinger 2018

Kontaktperson
Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
fagsjef jakt og fiske, Statskog