Lirype Terje Kolaas Kun Web
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Lovende rypehøst

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Etter flere år med svak utvikling viser tall fra Statskog et oppsving i rypebestanden over hele landet.

Tallene er hentet inn i perioden 4. – 20. august i samarbeid med jeger- og fiskerforeninger over hele landet hvor Statskog forvalter jakt. Totalt er det telt ryper på 1800 kilometer takseringslinjer for Statskog, noe som gir et rikt datagrunnlag.

- Det store bildet er svært positivt. Det er alltid lokale variasjoner, noe vi særlig ser i Troms denne høsten. Men alt i alt tyder tallene på økende tetthet og kyllingproduksjon i hele landet, sier jakt- og fiskesjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Tålte sommerens tørke
Det var knyttet ekstra stor spenning til om den ekstreme tørken i sommer kunne ha påvirket rypeutviklingen negativt. Alt tyder på at kyllingene har evnet å finne føde, tross tørken.

- Rapportene våre tyder på at det er mye smågnagere, slik som mus og lemen. Dette er den store motoren for rypeutviklingen. Spesielt reven vil i slike år snarere gå etter smågnagere enn rypekyllinger, sier Breisjøberget.

Lovende for jaktmulighetene
Høstens rypejakt reguleres etter et nytt forvaltningsopplegg som Statskog innførte i fjor. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før det avklares hvilke begrensninger som må innføres.

- Vi skal gjøre disse analysene nå og drøfte høstens jakt med brukerorganisasjoner. Gode takseringstall virker i retning mindre regulering, men vi må ta høyde for lokale variasjoner. Vi vil avklare dette i løpet av en ukes tid, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rypejakt starter 10. september.

Statskogs rypetellinger 2018

Kontaktperson
Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
fagsjef jakt og fiske, Statskog