Hopp til hovedinnhold
Tiur i toppen av et tre
Shutterstock
Jakt og fiske

Svært positiv utvikling av skogsfugl

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Ferske tall tyder på at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte. Jakta starter 10. september.

Det er Statskogs tall hentet inn de siste ukene fra 400 kilometer takseringslinjer som indikerer oppsving for skogsfugl.

- Kyllingproduksjonen er meget god, og rikelig med smågnagere har bidratt til lavere rovdyrpress. Det ser også ut til at kyllingene har funnet tilstrekkelig føde i tørkeperiodene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Taksering skjer ved at hund og hundefører går langs en linje i terrenget og registrerer antall observerte fugl. Det rapporteres også om smågnagere som ses langs denne linja.

- For Statskog er det viktig å hente inn stadig mer informasjon, slik at vi kan drive en bærekraftig forvaltning. Det gode samarbeidet med jeger- og fiskerforeninger landet rundt er avgjørende for å få til dette, sier Breisjøberget.

De siste årene har det vært en kraftig tilbakegang av orrfugl. Denne trenden ser ut til å snu i år.

- Utviklingen er god både for storfugl og jerpe, men vi ser at orrfugl har fått et ekstra stort løft. Dette er veldig gledelig, sier Breisjøberget.

Tetthet av skogsfugl varierer en god del mellom de ulike takstområdene. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder. Dette fanges ikke nødvendigvis opp i rette takstlinjer som ofte ligger i tørre områder.

Statskog har store terreng for storfugljakt i store deler av landet, fra Gjerstad i sør til Troms i nord. Jakta er åpen for alle interesserte.

Statskogs rype- og skogsfugltellinger 2018 (pdf)

Kontaktperson
Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
fagsjef jakt og fiske, Statskog