Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Nådde ikke fram med investering i Moelven Industrier ASA

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog la tidligere denne uken inn et bud på Viken Skog og AT Skog sine aksjer i Moelven. Samtidig foreslo Statskog at Moelven skulle gjennomføre en rettet emisjon mot foretaket. Samlet ville denne kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon gitt Statskog en eierandel på 34 % i Moelven. Torsdag ble det klart at Statskog ikke fikk tilslutning til dette.

En forutsetning for gjennomføring var at alle større aksjonærer i Moelven støttet Statskogs forslag. Torsdag ble det klart at det ikke var mulig å få tilslutning fra alle aksjonærer.

- Vi ser Moelven Industrier ASA og utviklingen av dette selskapet som viktig for å sikre Statskogs skogverdier. Vi mener at Statskog som eier kunne ha bidratt med kompetanse og kapital for å utvikle selskapet videre, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Styret i Statskog mener at kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon industrielt ville ha vært et godt grep for å sikre soliditet og evne til investering, rasjonalisering og utvikling for Moelven i årene fremover. Forut for tilbudet gjorde Statskog en omfattende gjennomgang av selskapet, og Statskog oppfatter Moelven som et offensivt og veldrevet industrikonsern.

- Når vi nå må erkjenne at Statskog ikke nådde fram, registrerte vi likevel en uttrykt vilje fra Moelvens aksjonærer til å finne en god industriell løsning sammen med Statskog. Denne gangen var det dessverre ikke nok, sier Aagesen.