Hopp til hovedinnhold
Vefsna over Laksforsen
Gustav Busch Arntsen
Jakt og fiske

Statskog trår til for ny laksetrapp i Laksforsen

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog gir 1,5 millioner kroner til bygging av fisketrapper i Vefsna i et spleiselag med kommunene og andre lokale aktører.

Statskog gir 1,5 millioner kroner til bygging av fisketrapper i Vefsna i et spleiselag med kommunene og andre lokale aktører.

Statskog er den største fiskerettighetshaveren i Vefsna. De fleste fiskestrekningene til Statskog ligger ovenfor Laksforsen. Det er derfor viktig at denne flaskehalsen for vassdraget har en moderne og velfungerende laksetrapp.

Statskog gir nå 400 000 kroner til prosjekteringen av ny laksetrapp i Laksforsen, og er opptatt av at trappa som bygges blir den beste for laksen og vassdraget. For en snarlig byggestart er det viktig at andre aktører også bidrar til å fullfinansiere byggingen av denne og øvrige trapper i vassdraget.

«Statskog ønsker å være med på å legge til rette for og kvalitetssikre at laksens vandringer i vassdraget blir best mulig», sier Øistein Aagesen, administrerende direktør i Statskog. «Det er viktig for oss at også elva ovenfor laksetrappa i Laksforsen får bra tilsig av laks».

Statskog ser frem til en positiv utvikling langs Vefsna, og håper på at laksetrappa kan bidra til mange gode opplevelser og utviklingsmuligheter i årene som kommer.


Vefsna

Elva Vefsna har vært stengt i flere år. Dersom bestanden er bærekraftig nok, kan det vurderes om elva kan åpnes for et begrenset og regulert sportsfiske i 2017.

Les mer om Statskogs laksefiske