Hopp til hovedinnhold
Sikte på gevær - elgjakt
Christian Sletengen
Jakt og fiske

​Statskog tester gratis elgjakt

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Feller du elg, får du pengene for jaktkortet tilbake. Statskogs ordning med solojakt varer fram til jul.

Det vanlige er å være en del av et jaktlag under elgjakta. I fjor startet Statskog for første gang med enkeltmannsjakt på elg, i områder der kvotene ikke var skutt under den ordinære elgjakta.

I år er nyskapningen utvidet til å gjelde mange flere områder. Å jakte på elg samme måte som småvilt, har slått godt an.

– Mange flere har benyttet muligheten i år. I Sør-Norge ble tre fjerdedeler av jaktfeltene solgt i november. I løpet av de to første ukene ble det skutt nesten tre ganger så mange elg som under hele solojaktperioden i fjor, sier Jo Inge Breisjøberget, Statskogs fagsjef for jakt og fiske.

Nå gjør landets største grunneier tilbudet enda lekrere.

– Kjøttvekta på dyret må elgjegerne fortsatt betale for, men de som feller elg i løpet av jakta får tilbakebetalt jaktkortet, sier Breisjøberget.

Tilbudet gjelder for elgjegere som kjøper jaktkort for tre dager.


I bedre form

Elgbestanden har i lengre tid vært i vekst. Det er rundt 120 000 elg vinterstid, noe som blant annet merkes på mengden av ung furuskog. En elg kan spise opp mot ti kilo furukvist i døgnet.

Den vanlige elgjakta begrenser seg til oktober i de fleste områder av landet. Årsaken til ekstrarundene med elgjakt, er ønsket om å felle en større andel av de tildelte elgkvotene. På Statskogs grunn ligger fellingsprosenten på 70-75 prosent.

Årlig kvote som forvaltes av Statskog utenom statsallmenning er i underkant av 1500 elg. Målet i år er å felle 50 ekstra i november og desember

Observasjoner av skrinnere dyr har antydet at det er for mange som kjemper om maten. I år er tilstanden bedre.

– Det er mye kjøtt på dyra i år i de områdene jeg kjenner best til. Elgene er i bedre form enn på lang tid. En mild vinter i fjor og hittil i år betyr bedre tilgang på mat og mindre snø å bakse med, sier Breisjøberget.


Rekrutteringsjakt

Hos private grunneiere er det vanskelig for utenforstående å slippe til. For å komme med på et elglag må du enten være grunneier, gifte deg med en eller arve eiendom. Andre steder er elgjakta forbeholdt de som bor i bygda.

En av Statskogs oppgaver er å tilby jakt til alle på statlig grunn. I forkant av den ordinære jakta stiller alle lag likt ved at loddtrekning avgjør hvem som får tilgang til et område.

Enkeltmannsjakt på elg regnes som et godt lavterskeltilbud for unge elgjegere og som vil prøve seg.

– Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder for solojakttilbudene. Jegerne kjøper tredagerskort. Den som får rettigheten til et felt, kan ta med seg flere jegere, sier Breisjøberget.

Solojaktkortet koster 250 kroner dagen. For andre som blir med er prisen 150 kroner per dag.

Les mer om Statskogs jaktkort for elg