Hopp til hovedinnhold
Jakt og fiske

​Regionutvalget i Salten ønsker samordning i administeringen av jakt- og fiskekort i Nordland og Troms

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Ulike regler for bruk av fiskekort i Salten, Helgeland og Troms skaper forvirring hos kundene. Regionutvalget ønsker at Statskog gjør det enklere for brukerne ved å forenkle dette og finne gode løsninger.

Henrikvatnet i Børgefjell Steinar Johansen

Regionutvalget i Salten hadde møte 12. og 13. november.

Ulike regler for bruk av fiskekort i Salten, Helgeland og Troms skaper forvirring hos kundene. Regionutvalget ønsker at Statskog gjør det enklere for brukerne ved å forenkle dette og finne gode løsninger.


Vedtak:

Statskog regionutvalg for Salten ønsker en størst mulig samordning av jakt- og fiskeregler for begge fylker med sikte på enklest mulige jakt- og fiskekort. Regionutvalget ber om en at regionen arbeider videre med å finne gode løsninger for allmenheten.

Regionutvalget i Salten henstiller til en snarlig samordning mellom Troms, Salten/Helgeland av reglene Norgeskortet m.h.t. garnfiskeregler og ungdomskortets aldersgrense i samarbeide med brukerinteressene.


Fakta om regionutvalget

Regionutvalget (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Salten. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal:

  • Beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak
  • Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen

Dette innebærer blant annet:

  • Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og regionens priser på jakt- og fiskeprodukter
  • Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer tilskudd og støtte