Hopp til hovedinnhold
Skogsbilvei
Steinar Johansen
Skog og klima

Statskog med ny planterekord

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog satte 2,1 millioner skogplanter i jorda i 2017. Det er ny rekord med god margin.

Granplante - to år Steinar Johansen

Også 2016 var et rekordår, men det ble passert med hele 200 000 planter i 2017. Statskog er dermed for første gang over to millioner.

- Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. I dette er plantingen avgjørende, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

- Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier Grindberg.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge.