Hopp til hovedinnhold
Roskreppfjorden - hvil med utsikt i Njardarheim
Frank Haughom
Hytter og friluftsliv

Søk om tilskudd til friluftsliv

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nå kan du søke Statskog om støtte til aktiviteter som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

Støtteordningen «Statskogmillionen» er særskilt rettet inn mot bidrag til frivillige lag og foreninger. Etter søknadsrunder to ganger i året får om lag 150 aktiviteter litt ekstra medvind.

Enkelt å søke

- Man fyller ut et enkelt søknadsskjema på nettsidene våre nå i løpet av august. Deretter plukker vi raskt ut gode forslag i hele landet som vil løfte friluftslivet sammen med oss, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

I by og bygd

Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur. Mange av søknadene handler om penger til turutstyr, tilrettelegging eller støtte til en aktivitet i by eller bygd.

Ordningen har to støttebeløp; 5 000,- eller 10 000,-.

Mange formål

Ordningen er spesielt aktuell for mange av de små prosjektene som frivilligheten jobber med. Dette kan være innkjøp av kanoer, aktivitetsdager, bålplasser, rasteplasser, stirydding og en lang rekke andre formål.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema er tilgjengelig på https://www.statskog.no/statsk...