Hopp til hovedinnhold
Turområde rundt Leinahytta i Troms
Ann-Hege Hanstad
Hytter og friluftsliv

Krabbegryte, klopper og kompass

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Kajakker, humlevandring, klopper, gapahuk, stimerking og bålplasser er blant formålene når 110 prosjekt for friluftsliv i hele landet nå får støtte fra «Statskogmillionen».

En million kroner går hvert år fra Statskogs støtteordning til aktiviteter og prosjekt som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur. De beste søknadene får støtte på 10 000 eller 5 000 kroner.

- Mange små summer sammen dugnadsinnsats i norske lag og foreninger gir mye friluftsliv og folkehelse. Det er inspirerende å se skaperkraften som blomstrer i frivilligheten på store og små steder, og det er fint at mange kan få et klapp på skuldra gjennom Statskogs ordning, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

110 prosjekt får ja

Støtteordningen har søknadsrunder og tildelinger to ganger i året. Vårens runde utgjør hoveddelen av årets støtte. Totalt 110 aktiviteter og prosjekt mottar nå sitt bidrag fra Statskogmillionen.

- Det er gøy å kunne gi litt medvind til noen friluftslivprosjekt rundt omkring i landet, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Det er stor variasjon i tildelingene. Nå går det støtte til humlevandring, kikkerter for fuglekikking, klassesett med kompass, utstyr til frisbeegolf og en lang rekke tiltak rundt klopping, stiskilting, gapahuker og bålplasser.

Se tildelingene

Statskog offentliggjør alle tildelinger fra Statskogmillionen på sine nettsider. Der er det mulig å sortere på tildelingsrunde, fylke og kommune og bruke søkefunksjonen for å finne særskilte prosjekt.

Her er landsoversikt over alle tildelinger våren 2021