Hopp til hovedinnhold
Kano Femundsmarka Thomas Rasmus Juell Skaug 2500
Hytter og friluftsliv

Søk midler til friluftsliv

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog deler årlig ut en million kroner til små og store friluftslivstiltak landet rundt. Søknadsvinduet er åpent ut april.

Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur. Klassiske formål er innkjøp av kano og turutstyr, stirydding, fiskeutstyr, rastebenker og klopplegging. Men også mer utradisjonelle formål har fått støtte, slik som humlevandring og frisbeegolf.

Søknad sendes inn via Statskogs nettsider og avklaring foreligger før sommeren.

- Vi er åpne for både tradisjonelle og utradisjonelle tiltak for friluftslivet. Søknadsprosessen er ubyråkratisk og enkel, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Statskogmillionen tildeler støtte på fem eller ti tusen kroner. Ordningen er dermed spesielt tilpasset mange av de mindre prosjektene som frivilligheten jobber med. Noen tusen kroner gir ofte store resultater i kombinasjon med dugnadsånd.

Det er to søknads- og tildelingsrunder årlig. Mer om søknader og hundrevis av tidligere tildelinger er tilgjengelig her: www.statskog.no/statskogmillionen