Hopp til hovedinnhold
Lassbærer på hogstfelt i Vesterå i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

SB Skog har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

SB Skog skal drive for Statskog fra 2023. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

- Vi driver etter strenge kvalitets- og miljøstandarder, noe som krever høy kvalitet hos leverandørene våre. I tillegg har vi lagt vekt på pris, slik at vi kan fortsette å være en stabil og viktig leverandør til norsk skogindustri. Etter en åpen konkurranse og grundig prosess tar vi sikte på å inngå kontrakt med SB Skog som vår leverandør i perioden 2023 - 2026, sier avdelingsleder i Statskog, Karl Faanes.

Statskog er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Konkurransene omhandlet skogoppdrag i perioden 2023-2026. Avtalen har en samlet ramme på 1 million m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 240.000 m³. Avtalen omfatter også årlig planting av 1,6 millioner skogplanter og ungskogpleie i etablert foryngelse.

Statskog delte konkurransen inn i fire geografiske områder, slik at leverandører kunne gi tilbud på deler av landet. Inndelingen var slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Viken, Vestfold/Telemark og Agder fylker
 • Sørlige deler av Hedmark i Innlandet fylke
  • Fra og med Elverum kommune og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark samt Oppland i Innlandet fylke
  • Alle kommuner nord for Elverum kommune samt Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog mottok flere tilbud og det var konkurranse i alle områdene. Tilbudene er vurdert med hensyn til både pris og kvalitet, og tilbudene til SB Skog kom best ut i forhold til de angitte tildelingskriteriene.

Konkurransen er gjennomført i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Det er satt en karensperiode som varte til 24.6.2022 for eventuelle innsigelser.

Statskog følger Norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.