Skogbrann Colourbox
Skog og klima

Samarbeidsavtale om skogbrannberedskap

Portrett
Trond Gunnar Skillingstad

Statsforvalteren, brannvesenet og skognæringen inngår samarbeidsavtale for skogbrannberedskap i Innlandet. Avtalen styrker beredskapen og er unik for Norge.

Statskog er med på avtalen som del av skognæringen, sammen med Glommen-Mjøsen skog, Nortømmer AS, SB Skog, Viken Skog og Brannsjeutvalget i Innlandet, Statskog.

Les mer hos Statsforvalteren i Innlandet