Hopp til hovedinnhold
Skillingstad Borch Grindberg
Skog og klima

Ga innspill til ny skogminister

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Landbruks- og matminister Sandra Borch fikk tirsdag innspill til å løfte norsk skognæring i møte med framtidas utfordringer.

Borch valgte bålprat som form da Norskog, Norges Skogeierforbund og Statskog SF ble invitert til en samtale rundt utfordringer og muligheter for norsk skognæring.

En rekke sentrale utfordringer ble løftet fram, ikke minst nye EU-regler, industribygging, samferdsel og investering i skogskjøtsel og skogkultur.

Statskog ba spesielt om at verneprosessene ikke bidro til å øke utfordringene for lokal industri, for eksempel rundt Arbor i Nordland.

Fra Statskog møtte skogsjef Monica Grindberg og kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.