Hopp til hovedinnhold
Skogsområde med skogsbilveg i Namdalseid
Hallvard Smestad
Skog og klima

Stort skogoppdrag på anbud

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.

Statsforetaket er landets største skogeier med totalt 4,3 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag for perioden 2023-2026. Avtalen har en samlet ramme på 1 million m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 240.000 m³.

Oppdraget omfatter hogst, bygging av traktorveger, snøbrøyting på skogsbilveger, salg av tømmeret og planting og stell av ungskog.

Vinterdrift i Bangdalen Steinar Johansen
Skogplanting Steinar Johansen

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Viken, Vestfold/Telemark og Agder fylker
 • Sørlige deler av Hedmark i Innlandet fylke
  • Fra og med Elverum kommune og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark i Innlandet fylke
  • Alle kommuner nord for Elverum, samt Vågå, Ringebu og Øyer kommuner i Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland fylke sør for Saltfjellet

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,3 millioner dekar produktiv skog er 20 prosent vernet eller i verneprosess. Skogvern, sammen med andre miljø- og driftshensyn, gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen DOFFIN og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Les mer om Statskogs skogsdrift her.

Kontakt

Karl Faanes
avdelingsleder økonomi- og innkjøp skog
tlf. 971 / 742 13 000
e-post