Hopp til hovedinnhold
Skogplanting
Kjell Anders Vikan
Skog og klima

Kjemikaliefri skogplanting

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog har testet ut en ny, kjemikaliefri metode som gjør nye planter mer robuste mot gransnutebiller. Erfaringene lover godt.

- Vi har prøvd ut metoden på Varaldskogen i Innlandet, og resultatet er veldig bra, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Norsk produksjon

Skogplantene ble den gang kjøpt fra Sverige. Etter at Skogplanter Østnorge har investert i nye maskiner, kan tilsvarende effektiv behandling mot gransnutebillene også utføres i Norge.

Med den nye metoden blir den nederste delen av plantene sprøytet med vann, deretter vannbasert lim og til slutt finkornet sand.

Millioner av planter

- Vi kjøper mellom 1,5 og 2 millioner planter hvert år, og er glade for at det utvikles nye og mer bærekraftige metoder i skogbruket. Det er naturlig for Statskog å understøtte denne utviklingsretningen, og det er svært interessant at det også kommer norske leverandører, sier Grindberg.

SB Skog leverer skogtjenester til Statskog. Les mer om den nye behandlingsmetoden for granplanter på SB Skog sine nettsider.