Løkemyrodden i Sølvverkskogene Thomas Xavier Floyd
Andre nyheter

Salg av spredte skogeiendommer

Portrett
Anne Berit Flo

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer.

Hittil er det solgt 122 eiendommer på til sammen om lag 215 600 daa.

Flere eiendommer vil bli lagt ut for salg hver vår og høst i hele perioden.  Alle eiendommene vil bli annonsert. Vi selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.

Les mer om Statskogs eiendomssalg