Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Julegave til Øvre Saltdal

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Saltdal kommune, Nordland fylkeskommune, Statskog og næringsaktørene på Storjord gir til sammen 300 000 kroner for å utvikle Storjord i Saltdal ytterligere.

Saltdal kommune, Nordland fylkeskommune, Statskog og næringsaktørene på Storjord gir til sammen 300 000 kroner for å utvikle Storjord i Saltdal ytterligere.

- Disse bidragsyterne har sammen med fylkesmannen i Nordland allerede hatt et langvarig samarbeid om utvikling av Storjord som et kraftsenter innen næring og turisme. Nå ønsker vi å ta denne satsingen ennå noen steg framover, sier regionsjef Jan N. Nilsen i Statskog. Han legger til at dette bør være en flott julegave til Øvre Saltdal.

Prosjektet skal prøve å få de ulike aktørene i området til å trekke i samme retning.

- Vi skal konkretisere de videre mulighetene og tiltakene som er viktig for å utvikle Storjordområdet. Vi ønsker å skape aktivitet som gir ringvirkninger for regionen, sier ordfører Finn-Obert Bentsen i Saltdal kommune.

Bentsen forteller videre at prosjektet skal fokusere på lokal verdiskaping og universell utforming. Etter en ni måneders prosjektperiode skal det foreligge konkrete tiltak med investeringsplan og forslag til framtidig organisering i samarbeid med definerte aktører.

Nordland fylkeskommune bidrar med 150 000 kroner i prosjektet, Saltdal kommune med 75 000 kroner og Statskog i samarbeid med næringsaktørene på Storjord med 75 000 kroner.


Åpning av Galleri Zetterquist Jim T. Kristensen

Foto: Nå kan publikum glede seg til enda flere tiltak på Storjord. Her spiller Susanne Lundeng under åpningen av Galleri Adde Zetterquist i juni 2013 ved Nordland nasjonalparksenter.

Seniorrådgiver Harald Rundhaug i Statskog blir prosjektleder. Han får med seg en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra Nordland fylkeskommune (ikke oppnevnt ennå), arealplanlegger Frode Tjønn i Saltdal kommune, daglig leder Halvar Olsen i Saltdal Turistsenter, daglig leder Zdemek Dvorah i Nordland nasjonalparksenter samt ressurspersoner fra Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Nordland (ikke oppnevnt ennå).

Ordfører Finn-Obert Bentsen vil lede styringsgruppa, som i tillegg består av Jan N. Nilsen, Statskog og en representant for Nordland fylkeskommune.