Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Regionutvalget utfordrer Statskogs jakt- og fiskeforvaltning

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskogs regionutvalg for Troms foreslår flere forbedringspunkt i jakt- og fiskeforvaltningen på Statskogs grunn i Troms og Ofoten.

Statskogs regionutvalg i Troms 2013

Foto: Statskog regionutvalg i Troms: Stian Strømseth (leder), Anne-Rita Nicklasson, Anfrid Guleng, Wiggo Gamst, Per-Mathis Oskal, Tore Nysæter

Fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, er takknemlig for innspillene fra regionutvalget.

- Dette er svært nyttig, og vi vil arbeide for å gjøre løsningene mer brukervennlige, i tråd med regionutvalgets ønsker, sier Breisjøberget.


Bedre brukervennlighet

Konkret utfordrer regionutvalget Statskog på å forbedre brukervennligheten på Inaturs jaktkortsalgssystem. Særlig gjelder det navigasjonen på nettsidene og måten man aktiverer kort og
tidsperiode på.

Regionutvalget understreker også at nettsalgsløsningene må være klare og testet i god tid før salget starter. De oppfordrer også Statskog til å etablere flere forhandlere i regionen. Utvalget mener dette vil bidra til at flere kjøper kort.

Videre foreslår regionutvalget å etablere et brukerpanel for Inaturs løsninger. På denne måten kan Statskog og Inatur få mange nyttige innspill før nye og endrede systemer lanseres.

Utvalget oppfordrer også til økt dialog med Troms Jeger- og Fiskerforening. De utfordrer også Statskog til å inngå avtaler for å sikre kvaliteten på rypetakseringene.

Utvalget understreker at de er fornøyd med at Statskog har igangsatt tiltak for å øke interessen for jakt på smårovvilt, og ber om at dette arbeidet om mulig intensiveres.


Utvidet ungdomskort for fiske

Regionutvalget er også opptatt av at innlandsfiske er en stor uutnyttet ressurs. Utvalget ber derfor Statskog SF om å øke markedsføringen av mulighetene for fiske og vurdere innføring av ungdomsfiskekort for aldersgruppen 20-25 år.

- Vi har drøftet dette med ledelsen, og ønsker å se nærmere på forslaget om mulig å etablere ei prøveordning i Troms fra 2015. Men da krever det utredninger av ev. nytte og kostnad, sier regionsjef Kåre Rasmussen.


Regionutvalgets vedtak

Utvalget tok orienteringen om område/soneinnndeling og rapporteringsmetodikk til orientering,
og påpekte at det er en del forbedringspunkter i løsningene på Inatur og kommunikasjonen med våre kunder. Statskogs regionutvalg for Troms vil særlig peke på følgende elementer:

1. Brukervennligheten på Inaturs jaktkortsalgssystem må forbedres betydelig. Dette handler særlig om navigasjonen på nettsidene. Det bør være mulig å skrive ut en enkel prosedyrebeskrivelse av hvordan man kjøper jaktkort og hvordan man aktiverer og rapporterer på dette. Særlig er måten man aktiverer kort og tidsperiode på kritisert.

2. Nettsalgsløsningene må være klare og testet i god tid før salget starter. I år fikk man ikke etablert nettsalg før etter at småviltjakt var tillatt på enkelte arter. Dette må ikke gjenta seg. Statskog som landets største og mest profesjonelle grunneier kan ikke være bekjent av at det skal være slik.

3. Flere forhandlere bør etableres i regionen. Dette kan øke salget, og vil bidra til at flere kjøper kort, da de føler de kan få hjelp. Forhandlerne bør også få tilsendt en enkel folder som forklarer hvorfor og hvordan, og som de kan dele ut til kjøperne.

4. Brukerpanel for Inaturs løsninger som Statskog kjøper, må etableres. På denne måten kan man få mange nyttige innspill førnye og endrede systemer sendes på markedet. Regionutvalget for Troms har forslag til deltakere i et slikt panel.

5. Dialog og informasjon fra regionen med NJFF Troms må intensiveres og en aktiv bruk av deres kanaler til medlemmene må søkes benyttet.

6. Kunnskapsinnhentingen gjennom takseringene må søkes kvalitetssikret og avtaler inngås der det er nødvendig.

I tillegg til dette er utvalget fornøyd med at det er igangsatt tiltak for å øke interessen for jakt på smårovvilt, og ber om at dette arbeidet om mulig intensiveres.

Mer om Statskogs jakt og fiske