Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Regionutvalget i Salten i gang

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog har opprettet et regionutvalg i Salten. Saltdals ordfører Finn-Obert Bentsen skal lede det nyopprettede utvalget.

Regionutvalg Salten 2013 Sverre Breivik

Foto: Det nye regionutvalget i Salten, sammen med administrerende direktør og regionsjef i Statskog. Fra venstre administrerende direktør Øistein Aagesen, regionsjef Jan Nilsen, leder av regionutvalget Finn-Obert Bentsen (Ap), Knut Haugen (NJFF), Kjell Sahl (H), Rolf-Arnt Sivertsen (KrF), Annfinn Pavall (NRL), Ann Guro Hansen (Sp) og Monika Sande (Sp).

Statskog har opprettet et regionutvalg i Salten. Saltdals ordfører Finn-Obert Bentsen (Ap) skal lede det nyopprettede utvalget. Med seg i utvalget har Bentsen Beiarn-ordfører Monika Sande (Sp), Kjell Sahl (H), Rolf-Arnt Sivertsen (KrF) Ann Guro Hansen (SP), Annfinn Pavall og Knut Haugen.

Pavall er utnevnt av Norske reindrifters landsforbund (NRL) og Knut Haugen av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Bentsen, Sande, Sahl, Sivertsen og Hansen er utnevnt av fylkesrådet i Nordland.

Regionutvalget hadde sitt stiftelsesmøte 4. og 5. april i Rognan. Neste møte blir 12. juni i Fauske.

Fakta om regionutvalget

Regionutvalget (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Salten. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal:

  • Beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak
  • Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen.

Dette innebærer blant annet:

  • Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og
  • regionens priser på jakt- og fiskeprodukter
  • Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer tilskudd og støtte.