Hopp til hovedinnhold
Fullmåne Lomsdal Visten Nasjonalpark
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Godt resultat for Statskog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Landets størst grunneier, Statskog, hadde i fjor en omsetning på 443 millioner kroner, en økning på 45 millioner kroner fra året før. Driftsresultatet ble på 160 millioner kroner, 50 millioner kroner mer enn i 2011.

Resultatet etter skatt ble på 110 millioner kroner, en økning på nesten 35 millioner fra året før.

- Kjøpet av Orklas skogeiendommer i 2010 var det største skogkjøpet i Norge i nyere tid, og et strategisk og forretningsmessig viktig grep for Statskog. Nå ser vi at skogkjøpet ytterligere har befestet Statskogs posisjon som en viktig, forutsigbar og langsiktig leverandør av virke til trebasert industri, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Historisk skog- og eiendomssalg

Arbeidet med å integrere de nye eiendommene i Statskogs operative virksomhet har gått som planlagt. Det samme har det store skogeiendomssalget, som ble vedtatt av Stortinget i 2010.

- Statskog gjennomfører et historisk stort salg av spredte skogeiendommer. Det har gitt oss muligheten til å effektivisere driften, og foretaket er i rute med dette arbeidet, som skal gå helt fram til 2017, sier Aagesen.

Til sammen skal salget utgjøre rundt 500 000 dekar fordelt på om lag 230 eiendommer. Hittil er 130 000 dekar solgt. I 2013 vil 125 000 dekar bli solgt, fordelt på ca. 40 eiendommer i 13 fylker.

Aagesen er også tilfreds med lønnsomheten i skogbruket i 2012. Med en robust driftsmodell og lave driftskostnader tror han at skogbruket fortsatt vil være lønnsomt fremover. Men han understreker at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor trebasert industri.

Robust drift

- For Statskog ble 2012 et år der foretakets resultat er preget av en robust underliggende drift og betydelige verneinntekter og inntekter fra salg av eiendom. Statskogs strategi følges, de fem regionene har ansvaret for god drift innenfor eiendom og jakt, fiske og annet friluftsliv. I tillegg leverer forretningsområdene skog og energi i tråd med forventningene, sier Aagesen.

Kjøpet av de nye skogeiendommene i Hedmark og Buskerud har også gitt flere nordmenn mulighet til jakt, fiske og leie av hytter på Østlandet. På disse, så vel som Statskogs andre områder, er lik for alle.

Årsrapportene finner du her