Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Nordland fylkeskommune har oppnevnt sine medlemmer for regionutvalg Salten

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog etablerer regionutvalg i Nordland og Troms. Utvalgene skal sikre regional medvirkning og bidra til bedre beslutninger i Statskogs forvaltning av grunn og ressurser. Nå er medlemmene i regionalutvalget i Salten på plass. De avholder sitt første møte 4. og 5. april 2013

Statskog etablerer regionutvalg i Nordland og Troms. Utvalgene skal sikre regional medvirkning og bidra til bedre beslutninger i Statskogs forvaltning av grunn og ressurser.

Nå er regionutvalget i Salten på plass. Regionutvalget er oppnevnt av fylkesrådet og disse ble valgt:


Foreslått av Salten regionråd

Finn-Obert Bentsen (Saltdal kommune)

Monika Sande (Beiarn kommune)

Rolf Arnt Sivertsen (KrF)

Ann Guro Hansen (Sp)

Kjell Zahl (H)

Fylkesrådet valgte Finn-Obert Bentsen, ordfører i Saltdalkommune, til leder for den første perioden.

I tillegg er følgende oppnevnt :

Norske reindrifters landsforbund (NRL)

Annfinn Pavall

Norges jeger og fiskerforbund (NJFF)

Knut Haugen

Regionutvalget skal ha sitt første møte 4. og 5. april 2013.