Hopp til hovedinnhold
Ivrige elever setter planter i jorda
Kristoffer Wittrup
Skog og klima

Plantet trær for livet!

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel


600 elever på skoler rundt om i store deler av landet fikk kjenne på skogens betydning for det grønne skiftet da de deltok på den nasjonale skogplantedagen 20. mai i regi av Tenk Tre.

Ivrige elever fra Steinerskolen i Trondheim Kristoffer Wittrup

Ivrige elever fra Steinerskolen i Trondheim

Statskog var vertskap for tre av arrangementene sammen regionale skogselskap. Vi hadde besøk av elever fra Hattfjelldal Oppvekstsenter, Steinerskolen i Trondheim og Svieland skole i Sandnes.

Elevene fra disse skolene var noen av over 600 elever over hele Norge som torsdag 20. mai var ute i skogen for å plante trær. Denne våren har de nemlig lært om hvor viktig trærne er for klimaet: Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.

Elever ved Svieland skole får informasjon om hva som skal skje Markus Junge

Elever ved Svieland skole får informasjon om hva som skal skje

- Kan dette bli til et juletre? Så kult! - Dette hadde vært en fin sommerjobb! var noen kommentarer vi fanget opp i løpet av uteskoledagen. Elevene synes det var vanskelig å se for seg den lange tidshorisonten i skogen. At de selv ville være besteforeldre før treet de plantet, ble til tømmer? - Ha' det... kanskje vi sees om 60 år! Våre folk kunne melde om kun ivrige, lærevillige og særdeles entusiastiske, unge teplantere.

- Plantedagen er viktig for å belyse hvor viktig det er å plante skog for fremtida. Elvene stortrives åpenbart i rollen som skogplantere. Det er skikkelig artig at vi fikk til tre arrangement i våre hogstområder, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Skogplanting i Hattfjelldal - elever fra Hattfjelldal Oppvekstsenter Wiggo Bråten

Kathinka - elev ved Hattfjelldal Oppvekstsenter

43,5 millioner nye trær

Som regel vokser treet 60-80 år før det er klart til å hogges, og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær.

Etter hogst plantes det nye trær. Planting av skog har økt betraktelig de siste årene, fra 20,3 millioner planter i 2010 til 43,5 millioner i fjor. Statskog plantet 2,2 millioner planter i 2020.

Granplanter - klar til å plantes ut Kristoffer Wittrup

Granplanter - klar til å plantes ut

Gir en forståelse av kretsløpet

– Skogselskapet har i over 100 år lært barn og unge om betydningen av skogplanting, om skogens kretsløp og det å drive et bærekraftig skogbruk. Dagens klimautfordringer understreker behovet for å erstatte de fossile ressursene med fornybare råvarer fra skogen, sier Tore Molteberg i Skogselskapet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst, og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Hva lærte elevene?

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Om Skogselskapet

Skogselskapets mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk.

Fakta om planting

Nasjonale tall

Planting av skog har økt betraktelig de siste årene. I 2010 ble det plantet 20,3 millioner planter. I 2020 ble det plantet 43, 5 millioner skogplanter. Kilde: Landbruksdirektoratet. https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/statistikk-og-utviklingstrekk/utviklingstrekk-i-skogbruket/skogkultur

Fylkesvis fordeling:

Oslo og Viken

9 287 809

Innlandet

20 776 035

Vestfold og Telemark

2 816 440

Agder

2 094 085

Rogaland

549 279

Vestland

588 342

Møre og Romsdal

975 975

Trøndelag

5 037 360

Nordland

983 805

Troms og Finnmark

427 567