Hopp til hovedinnhold
Snøtunge grantrær
Kjartan Trana
Skog og klima

Sjekker skogen for snøskader

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Vind, tung snø og is har ført til betydelige skogskader. Statskog kartlegger situasjonen på egne eiendommer for å unngå billeangrep.


Vind, tung snø og is har ført til betydelige skogskader. Statskog kartlegger situasjonen på egne eiendommer for å unngå billeangrep.

Det er særlig oppdaget skader på skogen i høydelag på 400 – 450 meter i Sør-Norge. Det kan være snakk om betydelige verdier som har gått tapt.

- Flere forhold spiller inn, blant annet hvor på treet stammen er knekt. I noen tilfeller kan treet stå fram til ordinær hogst, mens i andre tilfeller vil det gjenstående treet bli utsatt for råteangrep som gjør stammen ubrukelig, sier skogkonsulent i Statskog, Rune Åmold.

Trær som blir liggende kan skape grobunn for skumle billeangrep.

- Uvanlig store mengder døde trær kan gi forstyrrelser som igjen gjør at frisk skog blir utsatt for farlige billeangrep. Derfor ønsker vi å få oversikt over situasjonen og få tatt ut skadd skog i løpet av året, sier Åmold.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra statskog.no. Registrere deg her.