Hopp til hovedinnhold
Skogplanting
Steinar Johansen
Skog og klima

Skogplanting på rekordnivå

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog fryktet at korona ville hemme planting av ny skog, men opptellingen viser rekordnivå.


Regjeringen gjennomførte våren 2020 flere tiltak for å sikre utenlandsk arbeidskraft. Dette ga umiddelbare resultater for Statskog. Opptellingen fra fjoråret viser at Statskog satte 2,2 millioner planter i jorda.

- Bidrar til å nå klimamål

Dette er på linje med rekordnivået i 2018.

- Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Da er plantingen avgjørende, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Stedstilpassede planter

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

- Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier Grindberg.

Miljøhensyn i driften

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge, og er i tråd med kvalitets- og miljøkrav.

Vil du ha varsel når Statskog legger ut nyheter? Registrer deg her.