Hopp til hovedinnhold
Granplante i Gravberget
Torkel Skoglund
Skog og klima

Biolog for bærekraft

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog søker ny medspiller til hovedkontoret som får stor betydning for virksomhetens bærekraftarbeid.

Stillingen er rettet mot personer med master innen naturforvaltning, økologi eller tilsvarende biologiske fag. Stillingen kan også kombineres med forskning.

Den rette personen vil bli tilbudt fast stilling ved vårt hovedkontor i Namsos, og kompetansen vil bli brukt innen alle deler av Statskogs virksomhet, ikke minst knyttet til skogsdrift, jakt, fiske, friluftsliv og annen bruk og utvikling av eiendommene. Siden Statskog er landets største eiendomsforvalter og skogeier, vil jobben ha stor betydning.

Les mer om stillingen her

Statskog har over flere år jobbet med å dokumentere og utvikle bærekraften i egen virksomhet med bruk av den internasjonale standarden Global Reporting Initiative (GRI), og vil aktivt følge opp skjerpede føringer rundt bærekraft i statens eierskapsmelding.