Hopp til hovedinnhold
Statskogmillionen Tildeling Høst 2017
Hytter og friluftsliv

Pengedryss til friluftsliv i Norge

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

33 friluftsprosjekt i hele landet får nå en førjulsgave fra Statskogs støtteordning. Gjennom året har dermed 66 tiltak landet rundt fått tilskudd for å bygge friluftsliv med Statskog.

- Sammen med andre skaper vi mer. Summene vi gir her er ikke veldig store, men kombinert med frivillig innsats i hele landet får vi mye ut av midlene, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. Aktivitetene får enten 10 000,- eller 5 000,- i støtte og er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for friluftsliv i Norge. Vi tilrettelegger på mange måter - les mer om det her.

Disse får støtte i Troms

Tilskudd til sykkelbane

Reinrosa 4H får 5 000 kroner fra Statskog som tilskudd til bygging av sykkelbane i Rotsundelv i Nordreisa.

Sykkelbanen er 250 meter lang og har kuler og oppbygde svinger, og skaper muligheter til utfoldelse uten å være redd for trafikken.

- Den er bygd i tilknytning til naturmøteplassen, slik at foreldre kan sitte der og følge med sine håpefulle, skriver de i søknaden.

Kommune: Nordreisa

Tilskudd fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtte til framtidas redningspersonell

Norsk folkehjelp i Ofoten får 5 000 kroner i utstyrsstøtte for å utdanne framtidens redningspersonell.

Ungdomsgruppa er på turer og øvelser, og etter hvert spisses kompetansen inn mot redningsoppdrag. Det handler om omfattende kursing i førstehjelp, vinterkurs, kart, kompass, samband og mye mer.

- Vi har nå tatt i bruk drone med ulike sensorer og vil begynne å trene ungdommen i bruk av denne til søk, skriver organisasjonen i søknaden.

Kommune: Narvik

Tilskudd fra Statskogmillionen: kr 5 000

Bidrag til robåter

Skånland kystlag får et bidrag fra Statskog til innkjøp av brukte robåter.

Kystlaget har i flere år hatt samarbeid med Skånland skole for opplæring i roing og ferdsel i småbåt.

- Kystlaget eier ikke båter som er egnet til formålet og ønsker å kjøpe inn og reparere brukte båter til formålet. Tanken er også at det skal være mulig å leie båtene på fritiden, skriver kystlaget.

Kommune: Skånland

Tilskudd fra Statskogmillionen: kr 5 000

Bidrag til sti-løft

Ytre Kåfjord idrettslag får 5 000 kroner fra Statskog til å ruste opp stien til Dalberget, Hammarslett og Storhaugen i Djupvik.

Stien går til tre ulike turmål med fantastisk utsikt. Den er mye brukt, men trenger vedlikehold. Derfor har idrettslaget søkt Statskog om støtte til innkjøp av klopper og sager.

- Med en bedre sti kommer flere seg ut på tur. Blant annet bør det ryddes mer kratt og bygges en bro, en trapp og noen klopper over de våteste delene av stien, skriver idrettslaget.

Kommune: Kåfjord

Tilskudd fra Statskogmillionen: kr 5 000

Statskog Hovedlogo Rgb (png)

Disse får støtte i Salten

Støtte til løypenettet

Haafjeldets venner får 5 000 kroner fra Statskog som støtte til vinterens løypearbeid og frakt av eldre og funksjonshemmede.

Løypetraseen i Håfjellet, via Hulderheimen på Storjord og videre til steinbua på Bruna, blir brukt av mennesker fra hele landet.

- Uten tilrettelegging ville det være umulig for mennesker med nedsatt helse å komme seg ut i naturen. Bare i fjor hadde vi over 2 500 besøkende på Langvassbu, heter det i søknaden fra Haafjeldets venner.

Kommune: Ballangen

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtter hengebru over Nordskarelva

Statskog bidrar med 10 000 kroner til hengebru på stien inn i Sjunkhatten nasjonalpark.

Bak prosjektet står Øvre Valnesfjord grunneierlag. Brua skal bygges over Nordskarelva, ei elv som flommer raskt ved sterk nedbør og som ofte gir barnefamilier problemer ved kryssing.

- Dette fremmer både folkehelse og bruk av norsk natur, ikke minst ved at barnefamilier får lettere tilgang til et turområde i barnas nasjonalpark. Dessuten gir en slik bru bedre beredskap ved dårlig vær, skriver grunneierlaget i søknaden sin.

Kommune: Fauske

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000

Statskog Hovedlogo Rgb (png)

Disse får støtte på Helgeland

Klopping til speiderhytte

Polarsirkelen friluftsråd får 5 000 kroner fra Statskog til klopplegging opp til 4H/speiderhytta.

Friluftsrådet vil klopplegge våtområder langs stien som går fra Nesna tettsted. Den totale lengden på stien er 5 km og fungerer både som tursti og sykkelsti.

- Klopplegging åpner for lavere terskel og økt bruk av turstien, ikke minst til sykling i større perioder av året, heter det i søknaden fra Polarsirkelen friluftsråd.

Kommune: Nesna

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Blir turkjent med bålmarsj

JESS (Jenter – Styrke – Samhold) får 5 000 kroner fra Statskog til å arrangere bålmarsj.

Bålmarsjene starter midt i den mørkeste vinteren, i februar, og de siste går av stabelen nærmere sommeren. Målet med marsjene er å ha et lavterskeltilbud rundt positive friluftsopplevelser, og ble utviklet som pilotprosjekt i samarbeid med Helgeland friluftsråd. Tiltaket var en ubetinget suksess, med rundt 60 deltakere på hvert arrangement.

- Hensikten er å komme seg ut, bli kjent med andre mennesker og ikke minst – bli kjent med turløyper i hele kommunen, skriver JESS.

Kommune: Herøy

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtter ungdomslagets hytte

Hattfjelldal ungdomslag får 5 000 kroner fra Statskog som bidrag til ei hytte ved Røsvatnet som er under oppføring.

Mye av arbeidet gjøres på dugnad av organisasjonen, og målet er å skape ei dagsturhytte som kan brukes av hele befolkningen i kommunen og til alle årstider.

- Hytta ligger i tilknytning til fylkesveg, scooterløype, Røsvatnet og flott fjellterreng. Den vil også være tilrettelagt for rullestolbrukere, heter det i søknaden fra ungdomslaget.

Kommune: Hattfjelldal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Statskog Hovedlogo Rgb (png)

Disse får støtte i Midt-Norge

Ungdomscamp med fullt friluftsliv

Fræna jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner fra Statskog til ungdomscamp.

Campen dekker kostnader til mat, gass, bensin, skudd og leirduer, for å nevne noe. I løpet av helga får ungdommen oppleve gapahuk og lavo, fiske og skyting, klatring, kajakk, kano og mye mer.

- Målet vårt er å gjøre ungdommen dus med fiske og jakt, og at man skal merke spenningen som kommer med nye utfordringer, skriver organisasjonen i sin søknad til Statskog.

Kommune: Fræna

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Utedo til fjellkirka på Røros

Statskog bidrar med 5 000 kroner til utedo i tilknytning til fjellkjerka på Røros.

Selv når Fjellkirka ikke er åpen, er det et populært utfartssted. Planen er å kjøpe et ferdigsnekret hus som kjøres opp til stedet.

- Det vil bidra til bedre trivsel og mindre forsøpling av uteområdet. Med andre ord vil opplevelsen ved turmålet få høyere kvalitet, heter det fra organisasjonen Fjellkirka på Røros.

Kommune: Røros

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Oppgraderer sti i Haram

Trimgruppa i Norborg IL får 5 000 kroner fra Statskog til å forbedre stien opp til fjellet Tverrbotshornet.

Det handler både om små bruer i myrområder og bedre merking av stien. Det krever blant annet skilt, stokker, merkepinner og material til bygging av bruer.

- Folk her er flinke til å bruke naturen, men vi har fått mange spørsmål om å gjøre stiene bedre og tørrere. Materialene må kjøpes, men alt annet blir gjort på dugnad, skriver IL Nordborg.

Kommune: Haram

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Fiskelykke i Trondheim

Trondheim jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner fra Statskog for å bidra til at flere i trønderhovedstaden oppdager fiskelykken.

Gjennom en rekke fiskearrangement gjennom året låner foreningen ut utstyr gratis til de som er med. Tilskuddet fra Statskog vil gå til innkjøp av nytt fiskeutstyr.

- Målet er å dra flere familier ut av sofaen og ut til et fiskevann – eller bare ned til kaia for å prøve fiskelykken. Nærmere 2 000 personer er innom arrangementene i løpet av et år, og dette gir et godt tilbud også til barn og unge uten at det koster masse penger, heter det i søknaden fra Trondheim jeger- og fiskerforening.

Kommune: Trondheim

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Tilrettelagt for tursko

Trønder-Lyn idrettslag får 5 000 kroner fra Statskog til utbedring av stier i Råbygdmarka i Melhus.

Stiene ligger i tilknytning til Trehjørningen skiarena, og det er ønskelig å ha en kvalitet på stiene som gjør dem anvendelige året rundt.

- Målet er å oppgradere stiene slik at folk kan bruke vanlige tursko frem til rasteplasser og trimposter, og at de kommer fram noenlunde tørrskodd, skriver Trønder-Lyn idrettslag.

Kommune: Melhus

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtte til Kompasshus

Statskog gir støtte til turkart og et kompasshus på Sør-Beitstads høyeste topp, Storvala.

Storvarden, som toppen offisielt heter, er kanskje noe beskjeden i høydemeter med 272 meter over havet. Men med hele seks stier som fører til toppen, er den en godt brukt samlingsplass.

- Kompasshuset skal bli et lite signalbygg med oppmerking av beskrivelse av hva man kan se i de ulike retningene. Vi tror dette gir økt motivasjon til alle, inkludert barn og unge, og hever kvaliteten på opplevelsen du får, heter det i søknaden fra Sør-Beitstad IL.

Kommune: Steinkjer

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Statskog Hovedlogo Rgb (png)

Disse får støtte i Sør-Norge

Medvind til klatrepark

Nidelv ungdomslag i Arendal skal lage klatrepark i skogen bak Asdal barneskole. Prosjektet får 10 000 kroner i støtte fra Statskog.

Klatrepark-prosjektet er kommet i gang etter ønske fra elevrådet og foreldrearbeidsutvalget ved Asdal skole. Parken vil inneholde 10 elementer på maksimalt en meters høyde, noe som gjør sikringstiltak unødvendig. Alle elementene går fra tre til tre.

- Anlegget er i skogen og skal være åpent for alle som ønsker å bruke det, skriver ungdomslaget.

Kommune: Arendal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000

Stiprosjekt løfter fram gammel trase

Hoskelie hyttevelforening ruster opp en ny sti langs øvre del av Sjoa ved Maruvangen, og får 5 000 kroner fra Statskog i støtte til arbeidet.

Stien er knyttet sammen med en gammel sti fra Bamfjordnaustet til Sikkeldalsskaret. Skilt forteller historien bak stien. I tillegg er fortidsminner skiltet etter dialog med Riksantikvaren. Skilt, stolper og klopper må kjøpes, mens jobben gjøres på dugnad.

- Vi forventer at den brukes av turister på Besseggen fjellpark, Gjendesheim, Bessheim og dagsturister i området, og en over 150 år gammel trase kan igjen benyttes, skriver hytteforeningen i sin søknad.

Kommune: Vågå

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtte til innkjøp av kajakker

Vaaler idrettsforening får 10 000 kroner i støtte fra Statskog til innkjøp av kajakker.

Padlegruppen er nystartet våren 2017, og aktivitetene er under oppbygging. 15 kajakker er på plass til utlån til hele befolkningen. Tilhenger og klubbhus står på to-do-lista.

- Padledagen i sommer trakk 40 personer som prøvde kajakkpadling for første gang, og vi planlegger flere tilsvarende arrangement neste vår, heter det i søknaden fra idrettsforeningen.

Kommune: Våler i Hedmark

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000

Skal skape eventyrsti

Læringsverkstedet vil utvikle et område som blir ekstra spennende å ta med seg ungene på tur. Tanken er å bruke tauverk, skilt og små lekehytter som til sammen blir en eventyrsti.

- Vi vil samarbeid med turistforeningen om dette, og utvikle noe sammen med ungene som de selv synes er spennende, heter det i søknaden fra Læringsverkstedet.

Kommune: Skien

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

10 000 kroner til løypenettet

Ljørdalen løypeforening får et klapp på skuldra og 10 000 kroner i støtte fra Statskog til arbeidet med løypene.

Foreningen drifter til sammen 92 kilometer skiløyper, med alt det oppgaven innebærer av rydding, klopping, vedlikehold og ikke minst oppkjøring av spor.

- Løypene brukes mye og bidrar absolutt til å få folk ut i flott. I sommer laget vi også en liten turløype for barn, skriver foreningen i sin søknad.

Kommune: Trysil

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000

Bidrag til fylkesleir

Statskog bidrar med 5 000 kroner til Ildjarnstad 4H for fylkesleir-arrangement.

Leir betyr utgifter både til busstransport, diverse materiell og utstyr til aktiviteter og leie av plass. Arrangementet i Sør-Aurdal trekker om lag 200 barn og unge, gir fysiske aktiviteter og oppgaver knyttet til friluftsliv.

- Målet er å gi barn og unge opplevelser i naturen, skriver organisasjonen i søknaden sin.

Kommune: Sør-Aurdal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Oppgraderer samlingssted for speidere

Fossekallen speidergruppe i Halden vil oppgradere utestedet sitt på Reiret, og får 5 000 kroner med på veien fra Statskog.

Utestedet blir bruk av flere, blant annet et nisselaug og en rekke skoler og barnehager.

- Speiderne elsker å være der, og oppgraderingen vil gjøre det tryggere og bedre å ha speidermøter og andre aktiviteter der, skriver speidergruppen med samme navn som fuglen i Statskogs logo.

Kommune: Halden

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Skaper samlingssted i friluft

Breimsbygda IL får 10 000 kroner fra Statskog for å lage en møteplass med lavvo og sittegrupper.

Tiltaket er et delprosjekt av ei turløype som er under oppføring. Arbeidet utføres på dugnad, men det kommer en del kostnader knyttet blant annet til gravemaskin og tilkjøring av masse.

- Dette vil gi lett tilgang til naturen på en ny måte for de som er på Breim skule og de som bur i Byrkjelo-området. Det er et enkelt område å gå i og gir flere mulighet til å komme seg ut på tur, til å nyte matpakka ved elvebredden eller til å prøve fisket, skriver idrettsforeningen i søknaden sin.

Kommune: Gloppen

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10 000

5 000 støttekroner til gapahuk

Organisasjonen ”Hele vestsida” får bidrag fra Statskog til gapahuk.

Prosjektet er et samarbeid mellom grunneier, foreldrearbeidsutvalget og Vestsida oppvekstsenter. Gapahuken skal plasseres ved en dam langs en turløype som ble opparbeidet for noen år tilbake.

- Skole, barnehage og lokalbefolkningen vil nyte godt av denne både sommer og vinter. Turvegen gjør den også tilgjengelig med sykkel og barnevogn sommerstid, skriver Hele vestsida i sin søknad.

Kommune: Søndre Land

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Bidrag til gratis sommertilbud

Statskog bidrar med 5 000 kroner til Gaupne helselag sine planer om en årlig aktivitetsdag for barn i kommunen.

Tiltaket har fått navnet FriMoro, og skal være et to dagers gratis sommertilbud for barn i 4. – 7. klasse i kommunen. Målet er å skape gode ferieminner og øke lysten til friluftsliv. Det legges opp til aktiviteter som kano, kajakk, sup-brett, natursti, spikking og matlaging på bålpanne.

- Barna skal lære å lage sunn mat på bålpanne, oppleve mestring, knytte nye vennskap og lære mer om friluftsliv, skriver organisasjonen i søknaden til Statskog.

Kommune: Luster

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtter ny isflate

Statskog støtter Østby helselag sitt arbeid med å skape en folkesti med hoppbake og isflate.

Det er bygget en folkesti for alle fastboende og turister i området, men helselaget ønsker å tilby utfyllende aktiviteter til barn og unge.

- Her kan alle kose seg med tilrettelagte stier, hoppbakke og islflate, og det innbyr til aktivitet både sommer og vinter, skriver organisasjonen i søknaen som ga 5 000 kroner i uttelling.

Kommune: Trysil

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000,-

Støtte til speidernes bålplass

Oslo kampianerne speidergruppe ønsket seg 5 000 kroner i støtte fra Statskog for å etablere en skikkelig bålplass. De ble hørt.

Hytta i Nittedal er allerede på plass. Det samme er gapahuken i nærheten av hytta. Nå var det en skikkelig bålplass med tilhørende utstyr som stod på planen.

- Dette gir mulighet for mange fine leirbål, også for andre som går på tur i området, skriver speiderne i søknaden sin.

Kommune: Nittedal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000,-

Vil hindre sykkelslitasje

Statskog støtter en søknad om midler som skal gå til å begrense slitasjen på sykkelstier i Lillehammer.

Bak søknaden står Norsk organisasjon for terrengsykling, og alt arbeidet utføres på dugnad. Prosjektet trenger imidlertid midler til å kjøpe materialer for å klopplegge myrer og sårbare områder.

- Vi har gjort en stor Øyer og Lillehammerfjellet med klopping av stier de siste to årene, sammen med Øyer fjellstyre og Hafjell. Vi får tilbakemeldinger på at arbeidet forbedrer framkommeligheten og turopplevelsen, samtidig som det virker konfliktforebyggende, skriver organisasjonen.

Kommune: Lillehammer

Tilskudd fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtte til klatrevegg

Østlandets største klatrevegg er opptil 230 meter høy, men for dårlig utstyr gjør at de fineste rutene nesten står ubrukt.

Det ønsker Kolsås klatreklubb å gjøre noe med, og planlegger å bytte ut gammel utstyr med nye bolter med ekstra lang levetid. De får 5 000 kroner til innkjøpene fra Statskog.

- Den flotteste klatreveggen på østlandet vil få et løft og åpne for flere klatrere til stedet, skriver klatreklubben i søknaden til Statskog.

Kommune: Sigdal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Lavvostøtte til Vingelen

Vingelen bygdeungdomslag får 5 000 kroner fra Statskog til innkjøp av lavvo og friluftsutstyr.

Bygdeungdomslaget vil kjøpe inn utstyret for å skape muligheter for flere til å komme seg ut i naturen og få opplevelsene det kan by på.

- Vi har mye fin natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Med lavvo og utstyr vil vi arrangere blant annet overnattingsturer med fiske og bålkos, skriver organisasjonen til Statskog.

Kommune: Tolga

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Bålpanne som frister

Dersom det rette frister ved turmålet, kan opplevelsene samle flere deltakere.

Slik folkehelsas fylkeslag i Hedmark da de søkte Statskog om utstyr som bålpanne og annet utstyr som er med på å bygge bålkosen.

- Vi har mange fine stier, og kan arrangere turer til der bålpanna blir plasser. Da kan vi koke kaffe, ha nystekte vafler og grille pølser, i god kombinasjon med trim, frisk luft og gode naturopplevelser, skriver fylkeslaget.

Kommune: Åmot

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Støtter samlingsplass ved Hannibalbakken

Statskog gir 5 000 kroner i støtte til å få på plass en gapahuk og grillplass i nærheten av Hannibalbakken i Kongsberg.

Bak søknaden står Kongsberg idrettsforening, som gjennom bedre tilrettelegging vil skape et natrulig samlingsmål for friluftsinteresserte og barnefamilier med skileik om vinteren og turer sommer og høst.

- Utgiftene våre er knyttet til kjøp av byggesett for gapahuk og utstyr til grillplass, skriver idrettsforeningen i søknaden.

Kommune: Kongsberg

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000

Statskogstøtte til Heme Dine

Festivalen Heme Dine får 5 000 kroner fra Statskog i støtte til arbeidet sitt for friluftsliv.

Heme Dine er en årlig festival på fjellet med fokus på kultur- og naturopplevelser rundt den tradisjonelle setergrenda Lillerøåsen.

- Vi tilbyr et lavterskeltilbud med vekt på det tradisjonelle friluftslivet. Vi vil tilby kurs i å lage nying, introkurs i kano, opplæring i orientering, fisking og mye mer, skriver organisasjonen i søknaden til Statskog.

Kommune: Engerdal

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5 000