Hopp til hovedinnhold
Statskogmillionen Illustrasjon
Hytter og friluftsliv

Disse har fått penger fra Statskogmillionen

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. 33 organisasjoner landet rundt har fått støtte i årets første tildelingsrunde.

Statskog skal legge til rette for friluftsliv i norsk natur. Med en million støttekroner til gode krefter som jobber mot samme mål, skapes enda bedre resultater, mer folkehelse og mer livskvalitet.

Ordningen har to tildelingsrunder årlig. Neste søknadsperiode åpnes om noen dager på www.statskogmillionen.no.

Her er oversikten over de som fikk støtte i årets første tildelingsrunde.

Lenvik kommune

Terreng for sykling

Gibostad idrettsforening har fått 10 000 kroner fra Statskog for å etablere terrengsykkelløype.

Gibostad idrettsforening på Senja er et fleridrettslag med tilbud innen idrettsskole, svømming, ski, fotball og friluftsliv. Foreninga teller i overkant av 200 medlemmer, og har nå planer om å etablere nok et friluftstilbud i bygda.

– Vi har nettopp oppgradert lysløypa, og nå ønsker vi å etablere ei terrengsykkelløype i tilknytning til denne. Vi skal blant annet legge ut trebruer over et myrområde for å få til den om lag 1,5 kilometer lange løypa, opplyser leder Brynjulf Edvardsen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Lyngen kommune

Fiskeplass for funksjonshemmede

Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fiskerforening vil tilrettelegge en fiskeplass ved Kvalvikelva.

Foreningen er liten, men engasjementet stort. Nå satser Vestre Storfjord og Lyngen JFF på å tilrettelegge en fiskeplass for funksjonshemmede ved Kvalvikelva.

– Her kommer både gapahuk, bålplass og toalett, samt at vi skal få bygd parkeringsplass og legge til rette for rullestolbrukere nede ved elva, opplyser nestleder Willy Wikbo.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Storfjord kommune

Prøvefiske i fjellvann

Kitdal jeger- og fiskerforening har fått 5 000 kroner fra Statskog til prøvefiske i fjellvann.

Foreningen gjennomførte tidligere i høst prøvefiske av Caccavannet, der bruk av multigarn bidro til å danne et representativt bilde av den faktiske bestanden. All fanget fisk ble målt og veid, samt at noen otolitter ble tatt ut for aldersbestemmelse. 

– Slike tiltak er alltid spennende å være med på – både for unge og gamle. Et prøvefiske bidrar til at flere får et eierforhold til vannet og arbeidet som gjøres med kultivering. På lengre sikt vil det føre til bedre fiskevann, samt øke interessen for friluftsliv og fiske, mener leder Odd Geir Fagerli. 

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Harstad kommune

Vil ha flere ut på glattisen

Harstad og omland sportsfiskere har fått 5 000 kroner fra Statskog for å stimulere flere til å fiske på isen.

Over en periode på snart 20 år har Harstad og omland sportsfiskere kjørt et isfiskeprosjekt sammen med Bergseng skole. Prosjektet var opprinnelig spesielt rettet mot jenter, men de senere åra har også gutta fått ta del i isfisket.

– Vi ser at våre tiltak stimulerer til fisketurer, og det setter vi stor pris på. Mange barn – og foreldre – har faktisk aldri vært på fisketur, og prosjektet har utvilsomt fungert som interessevekker for mange, sier leder Gunnar Austgard.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Kvæfjord kommune

Skal etablere ny gangbru

Harstad turlag har fått 5 000 kroner fra Statskog for å etablere ny gangbru ved Haakonsbu.

Harstad turlag med sine om lag 1.500 medlemmer drifter åtte hytter, hvorav to ligger på høyfjellet. Ved Haakonsbu på Hinnøya er det behov for ei seks meter lang, vedlikeholdsfri gangbru over ei elv.

– Brua er en del av turløypa som gård fra Kanstad til Øse, og blir mye brukt av både turfolk og jegere, opplyser Kristian Jakobsen i turlagets hytteutvalg.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Meløy kommune

Skytebane i Ørneshallen

Ørnes Skytterlag har fått 10 000 kroner fra Statskog som støtte til skytebane i Ørneshallen.

Ørnes Skytterlag driver et aktiv forebyggende arbeid blant barn og unge, og har per i dag 22 ungdomsmedlemmer. Tildelingen fra Statskog gjør at prosjektet med å bygge en 15-meters skytebane i Ørneshallen kan fullføres.

– Allerede nå i høst kjører vi i gang en skyteskole for barn fra 9 år og oppover, der de lærer grunnleggende våpendisiplin og sikker håndtering. Den nye skytebanen vil utvilsomt bli flittig brukt, opplyser ungdomsleder Kjell Sahl. 

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Bodø kommune

Sporsetter til skigruppa

Tverrlandet idrettslag har fått 10 000 kroner i støtte fra Statskog til ny sporsetter.

Gammelt og slitt utstyr er ikke det beste utgangspunktet dersom man skal legge forholdene til rette for friluftsliv. Nå ønsker skigruppa i Tverlandet idrettslag å gå til innkjøp av en ny sporsetter til bruk i lysløypa og til turmålet Erlingbu.

– Løypene er svært mye brukt av både lokalbefolkning og bodøværinger, og tiltaket vil forbedre forholdene betraktelig, mener styremedlem Ingvild Gabrielsen i skigruppa.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Bodø kommune

Stand Up Paddleboards

Bodø og omegns turistforening har fått 5 000 kroner fra Statskog for å gi flere mulighet til å teste vannsport.

Gjennom et variert turprogram, 14 hytter og mange kilometer merkede turstier tilrettelegger foreningen for lavterskel friluftsliv. Nå ønsker de å investere i såkalte SUP-brett – eller Stand Up Paddleboards – til bruk under turer.

– I dag har vi nesten 1000 unge medlemmer, men når ut til langt flere da vi har som prinsipp å tilby gratis turer og arrangement rettet mot barn og unge. SUP er lavterskel vannsport vi ønsker flere kan prøve, mener ungdomsansvarlig Elin Johannessen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Hemnes kommune

Oppgradering av Køtaplassen

Bleikvassli bygdelag har fått 5 000 kroner fra Statskog til oppgradering av Køtaplassen.

Bygdelaget eier og driver Sørfjelltunet, som består av Gammelskola, Køtaplassen og Barnas Naturpark. Køtaplassen er en oppbygd sørsamisk boplass; en såkalt Sjeltie, som betyr møteplass/samlingsplass.

– Sørfjelltunet er en del av et pilotprosjekt i regi av Friluftrådenes landsforbund, og brukes daglig av både fastboende, skoler, barnehager og tilreisende fra mai til november, forteller sekretær Olav Jørgen Mastervik i Bleikvasslia bygdelag.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Rana kommune

Vil ha mer predatorfangst

Rana jeger- og fiskeforening har fått 10 000 kroner fra Statskog til mårfeller og revefangst.

Rana jeger- og fiskerforening UNG har tidligere fått støtte til å sette ut mårfeller i hele Rana. Nå ønsker leder Frank Bruvold i ungdomsgruppa å utvide aktiviteten.

– Vi viderefører prosjektet fra tidligere, men vil utvide til også å gjelde revefangst. Vi har allerede kjørt skytekvelder for ungdom, og jobber stadig for å ta ut predatorer for å bedre forholdene for ryper og annen vilt, opplyser han.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Hattfjelldal kommune

Bedre toalettforhold ved Nordtjønna

Hattfjelldal pensjonistlag har fått 5 000 kroner i støtte fra Statskog for å skape bedre toalettforhold ved Nordtjønna i Hattfjelldal.

Turstien og gapahuken ved Nordtjønna i Hattfjelldal brukes året rundt. Turboka på stedet viser om lag 2.000 besøk i året. Nå ønsker Hattfjelldal pensjonistlag å bidra til at toalettforholdene på stedet også kommer på stell.

– Området er godt besøkt, og kan betraktes som et lavterskel friluftstilbud. Da sier det seg selv at behovet for utedo absolutt er til stede, mener kasserer Annbjørg Heggli.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Hattfjelldal kommune

Ly for vinden på Marekrabben

Susendal bygdelag har fått 5 000 kroner av Statskog til Gapahuk ved Marekrabben.

– Med en gapahuk på Marekrabben (ca. 500 moh) i Susendal vil turstien opp bli atskillig mer attraktiv, mener kasserer Trine Thorsen Bolstad i Susendal bygdelag. 

I samarbeid med Helgeland museum er turstien opp allerede merket ved begynnelse og slutt, og stedet gapahuken skal stå er mye besøkt av både bygdefolk og tilreisende.

– Dersom vi bygger ly på toppen, vil sesongen utvides betraktelig, mener Thorsen Bolstad.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Namsos kommune

Rast med storslått utsikt

Spillum idrettslag har fått 5 000 kroner i støtte fra Statskog for å skape rastemulighet med utsikt over By’n æ bur i.

Spillumsfjellet – med utsikt over Namsos by – er et yndet utfartssted for både lokalbefolkning og tilreisende. Nå ønsker Spillum idrettslag å gjøre utsiktspunktet enda mer attraktivt.

– Benker og bord på toppen vil stimulere enda flere til å ta seg opp de 400 meterne til Spillumsfjellet. Dette vil bli en naturlig samlingsplass for å nyte nistepakka sammen med likesinnede på fjellet, mener Hild-Inger Strand Moen i Spillumsfjellets venner – som samarbeider med trimgruppa i Spillum idrettslag.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Stjørdal kommune

Skal bygge buldrevegg

Nord-Trøndelag turistforening har fått 5 000 kroner fra Statskog som tilskudd til buldrevegg ved Stordalshytta.

Nord-Trøndelag turistforening skal bygge fylkets aller første betjente hytte – i Stordalen i Meråker. Barnas Turlag, som er en del av turistforeninga, ønsker at satsningen også skal innebære tilrettelegging for barn. Dermed planlegger de en buldrevegg i forbindelse med hytta.

– Turistforeningens hytter trekker allerede mye folk ut i norsk natur. Ved å bygge en slik buldrevegg håper vi at det blir enda mer attraktivt for barn og småbarnsforeldre å ta turen ut i naturen, mener turleder Tommy Lien.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Trondheim kommune

Vil lære ungdom om naturen

Norsk Folkehjelp sanitet Trondheim har fått 5 000 kroner fra Statskog til innkjøp av turutstyr.

Norsk Folkehjelp sanitetsungdom Trondheim er en nyoppstartet forening for ungdom mellom 13 og 18 år. Satsingsområdene er friluftsliv, førstehjelp og redningstjeneste – men for å komme ordentlig i gang, har de behov for diverse turutstyr.

– Vi vil lære ungdom om naturen, hvordan de overlever i friluft, samt ha en del fokus på førstehjelp, forteller voksenleder Charlotte Eidem.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Meldal kommune

Åpen Urvassbu

Urvatnets venner har fått 5 000 kroner fra Statskog for å restaurere Urvassbua.

Foreningen på om lag 20 medlemmer kjøpte Urvassbua i Urvatnet naturreservat fra Statskog høsten 2015, og er i ferd med å restaurere og oppgradere både hytte, uthus og utedo.

Styreleder Gaute Rolv Dahl opplyser at foreninga har latt Urvassbua stå åpen for alle turgåere – med frivillig brukerbetaling. Konseptet har fått mye oppmerksomhet, og både hytta og området rundt er blitt vesentlig tilrettelagt.

– Og bedre skal det bli, lover styrelederen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Selbu kommune

Sykkelløyper i Selbu

Statskog gir 10 000 i støtte til en felles innsats for sykkelløyper gjennom Selbu kommune.

Et samarbeid mellom Nea Cycleklubb, Selbu frivillighetssentral og Selbu næringsforum skal munne ut i et sykkelløypeprosjekt gjennom hele kommunen. Bidraget fra Statskogmillionen skal benyttes til skilting, opprusting av stier, enkle klopper og/eller rasteplass. 

Prosjektet har allerede fått støtte fra en rekke instanser, og skal stå ferdig i løpet av 2018.

Tildeling far Statskogmillionen: kr 10.000,-

Eidskog kommune

Tryggere tilgang til øy

Eidskog Røde Kors har fått 5 000 kroner fra Statskog til å kjøpe ei jolle som gjør at flere kan være med.

Eidskog Røde Kors har mange humanitære og samfunnsnyttige aktiviteter - blant annet med et utbredt arbeid for barn og unge i alderen 6–17 år som baseres på friluftsliv. Foreningen har 40¬–50 barn som er med i ukentlig aktivitet med trygge voksne. 

– Vi har behov for en liten jolle med tilhenger for tryggere tilgang til ei lita øy vi låner, der det utøves et omfattende friluftsliv, opplyser leder Even Strømman. Håpet er at en stødig båt vil kunne bidra til at grupper med lettere utviklingshemninger også kan delta i aktivitetene.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Øvre Eiker kommune

Rypejakt på sykkel

Eiker Cykleklubb har fått 5 000 kroner fra Statskog for å gi mer sykling og mindre terrengslitasje.

Sykkelklubben med om lag 230 medlemmer har de siste tre åra fokusert på rekruttering av jenter til sykkelsporten – blant annet gjennom terrengrittet «Rypejakta». 

– Dette rittet har vi arrangert i tre år – i området Åsen i Nedre Eiker. Vi ønsker å bevare traséen så naturlig som mulig, og tilskuddet bidrar til å minske slitasjen på terrenget i og ved løypa, sier klubbleder Christian Tetlie.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Engerdal kommune

Oppmerking av tradisjonsrike ferdselsveier

Femundselva historielag har fått 10 000 kroner fra Statskog for at flere skal få oppleve tradisjonsrike ferdelsveier.

Det lokale historielaget tar sikte på å merke opp og synliggjøre to tradisjonsrike ferdselsveier; Månaveien mellom Femundssundet og Elvdalen, og Elvseterveien mellom Rendalen og Femundsåsen. I tillegg skal en årstalls- og navnestein bringes tilbake, samt at det planlegges en nøktern gapahuk i området.

– Vi planlegger også historiedager underveis på stiene, med variert innhold fra år til år, opplyser styreleder Reidar Åsgård.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Våler kommune

Skal restaurere fløterbåten

Gravbergets venner har fått 10 000 fra Statskog som bidrag til å restaurere en fløterbåt.

Ildsjelene i bygda har lagt ned mye arbeid med å tilrettelegge området rundt Haldammen, og nå skal tilbudet kompletteres ved å restaurere den tilhørende fløterbåten.

– Etter restaurering vil vi kunne vise fram båten og fortelle om fløterhistorien i bygda og i grenselandet. Vi frykter denne historien snart går tapt om vi ikke gjør grep, mener styremedlem Vidar Tokstad i Gravbergets venner.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Kongsberg kommune

Forbedrer yndet turmål

Kongsberg Røde Kors har fått 5 000 kroner fra Statskog for å oppgradere et område tilknyttet Norsk Bergverksmuseum.

Med sine 1 000 medlemmer og cirka 300 frivillige er Kongsberg Røde Kors en aktiv lokalforening med en lang rekke ulike tilbud og aktiviteter. Hjelpekorpset har blant annet en hytte på Sachsen; et område som er tilknyttet Norsk Bergverksmuseum.

– Her har vi planer om å oppgradere uteområdet med gapahuk, bålplass og benker. Området er et yndet mål for turgåere i alle aldre, opplyser leder Hanne Berntsen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Lier kommune

Stolpejakt i Lierbygda 

Lierbygda orienteringslag har fått 10 000 kroner fra Statskog for å inspirere til stolpejakt.

Lierbygda orienteringslag ble stiftet allerede i 1976, og står i dag bak en lang rekke aktiviteter. Blant disse finner vi blant annet Stolpejakten; et relativt nytt tilskudd ment som en gratis aktivitet for folk flest. 

– Det å finne stolper – eller poster – gir motivasjon til å komme seg ut på tur – både i nærmiljøet og til skogs. Også det å oppdage nye steder i bygda og i skogen er inspirasjon til å forsere dørstokkmila, mener trimleder Arne Ask – som for øvrig var foreningas aller første formann.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Trysil kommune

Oppgradering av Bråtafallet friluftsområde

Ljøradalen grendeutvalg har fått 10 000 kroner av Statskog til å forbedre Bråtafallet friluftsområde.

Bråtafallet friluftsområde ble opparbeidet i 1995/1996, og nå har det populære utfartsområdet behov for litt oppgraderinger. Ljøradalen grendeutvalg ønsker å skifte ut informasjonssklilt og gi ei ansiktsløftning til ei gangbru over Bergåa.

– Området er et populært utfluktsmål for både fastboende og tilreisende. Her er det både gapahuk, ildsted, do, bord og benker – og området er tilrettelagt for rullestolbrukere, opplyser kasserer Bente Langhol.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Nes kommune

Gapahuk med utsikt over Veslesjøen

Nes-Årnes speidergruppe har fått 5 000 kroner fra Statskog som tilskudd til gapahuk ved Veslesjøen.

Som en av landets eldste av sitt slag har Nes-Årnes speidergruppe tilbud for nær sagt alle aldersgrupper. Nå ønsker de å sette opp en gapahuk i tre med utsikt over Veslesjøen; et prosjekt gruppeassistent Fredrik Rossow mener kan bidra til å videreutvikle hele området.

– Gapahuken vil bli satt opp kun noen hundre meter fra parkeringsplassen, og vil dermed bli et lavterskelstilbud for alle – en naturlig del av en allerede etablert natursti, mener han.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-


Skedsmo kommune

Utstyr til speiderhytta

Rælingen speidergruppe har fått 5 000 kroner fra Statskog til utstyr og oppgradering av speiderhytta.

– Vi er superfornøyd med å ha skaffet oss en egen speiderhytte. Her koser vi oss veldig, sier gruppeleder Håvard Djupvik i Rælingen speidergruppe. 

Tidligere i sommer ble rælingenspeiderne eier av Kongsbu, og tilskuddet fra Statskogmillionen kommer godt med. 

– Vi skal kjøpe inn en del utstyr og oppgradere hytta litt. Vi er veldig takknemlige for bidraget, sier Djupvik.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Horten kommune

Enkelt friluftsutstyr til enkle turer

Skoppum KFUK-KFUM-speidere har fått 5 000 kroner i støtte fra Statskog til innkjøp av enkelt friluftsutstyr.

Skoppum familiespeidere er en nystartet gruppe som inviterer familier ned barn til å være med på søndagstur i nærmiljøet cirka hver tredje uke. Ifølge leder Bente Pernilla Høyen bidrar gruppa til å senke terskelen og gjør friluftslivet tilgjengelig og enkelt. 

Bidraget fra Statskogmillionen skal brukes til å kjøpe inn enkelt friluftsutstyr, for på den måten å nå enda flere.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Fitjar kommune

Uteaktivitetsdager for ungdom

Fitjar frivilligsentral har fått 5 000 kroner i støtte fra Statskog for å skape uteopplevelser for ungdom.

Frivilligsentraler organiserer frivillig arbeid for alle samfunnsgrupper, og på Fitjar har sentralen sågar egne tilbud for ungdom. 

– Vi ønsker at ungdom skal få gode uteopplevelser sammen med oss, sier daglig leder Ellinor Austad Bergesen, og legger til at tilskuddet fra Statskogmillionen blant annet skal brukes til aktiviteter for om lag 50 ungdommer fra og med åttende klasse. 

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Fet kommune

Tilrettelegger tursti

Organisasjonen STYRK har fått 5 000 kroner fra Statskog for å ruste opp stien fra Kaståsveien til toppen av Kaståsen i Fet.

STYRK (Stier-Tilrettelegging-Ytelse-Rekreasjon-Krakker) er en frivillig organisasjon som jobber med tilrettelegging av friluftsområder for allmennheten. 

– Vi rydder og merker stier, bygger bruer og setter opp hvilekrakker, opplyser dugnadsansvarlig Morten Likvern. Nå står et nytt prosjekt for tur; denne gangen er det stien fra Kaståsveien til toppen av Kaståsen i Fet som skal tilrettelegges med skilt og klopper. Formålet er rett og slett å legge til rette for at flere kommer seg ut på tur.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-

Nordre Land kommune

Støtte til hundeløyper

Torpa Idrettslag har fått 5 000 kroner fra Statskog til støtte i arbeidet med egen trase for hundekjøring i Synnfjellet.

Hundegruppa i Torpa idrettslag fremmer sledehundkjøring i Synnfjellet ved å kjøre opp hundeløyper gjennom hele sesongen. Dessuten arrangerer de MUSH Synnfjellet, som årlig samler rundt 60 deltakere og mye publikum. 

– Ved å ha en egen trasé for hundekjøring unngår vi eventuelle konflikter mellom hundekjørere og skiløpere, mener nestleder Eli Vogt Godager.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-


Gausdal kommune

Tempelberget lettere tilgjengelig

Turløypekomiteen i Gausdal har fått 10 000 kroner i støtte fra Statskog for at flere kan nyte Tempelberget.

Tempelberget er en plass mange i Gausdal har et forhold til. Stedet ligger lett tilgjengelig ved skiløyper om vinteren og tursti/bilvei om sommeren. Nå har turløypekomiteen i Gausdal også lagt til rette for at eldre og barn lettere kan nye naturperlen. 

– Vi har bygd både gapahuk og utedo på dugnad, og grunneieren har også bidratt med materialer, opplyser komitéleder Johannes Harviken. 

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Etnedal kommune

Inspirerer til friluftsopplevelser i Valdres

Valdres Villmarkssenter har fått 10 000 kroner fra Statskog for å inspirere til friluftsliv blant ungdom med vansker og for integrering av flykninger.

Valdres Villmarkssenter ble startet i januar i år, der formålet er å kunne tilby naturbaserte aktiviteter i området. En egen lavvocamp skal være blant tilbudene her – blant annet som et pedagodisk tiltak rettet mot ungdommer med vansker, samt som hjelp til integrering av flyktninger i Etnedal kommune.

– Formålet er å videreføre kunnskap i bruk av norsk natur og kultur, opplyser daglig leder Jens-Ulrik Rasmussen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 10.000,-

Stavanger kommune

Vil lage mer innbydende stier

Vassøy beboerforening har fått 5 000 kroner fra Statskog for å ruste opp stier.

Det bor om lag 800 personer på øya Vassøy ved Stavanger. Den lokale velforeninga ønsker nå å legge bedre til rette for friluftsliv på øya – blant annet ved å rydde litt skog og gruse opp noen stier.

– Prosjektet vil gjøre det lettere for flere av befolkningen å komme seg ut i naturen her, heter det fra foreningsleder Sigrun Torrissen.

Tildeling fra Statskogmillionen: kr 5.000,-