Hopp til hovedinnhold
Tømmerlunne etter skogsdrift i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Økt tømmeravvirkning og planting

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog økte avvirkningen av tømmer med om lag 26 000 m³ i 2023. Plantetallet økte med 50 000 til 1,7 millioner.

Statsforetaket avvirker langt mindre enn den totale tilveksten i den produktive skogen. De senere årene er likevel avvirkningsnivået redusert planmessig på grunn av en midlertidig periode med mindre hogstmoden skog.

Statskog avvirket 276 000 m³ tømmer i 2023. Dette er en økning på 26 000 m³ fra 2022. Selskapet forventer et stabilt avvirkningsnivå de nærmeste årene.

Statskog arbeider systematisk med å reetablere ny skog etter hogst. Plantetallet økte med 50 000 fra forrige år og endte på om lag 1,7 millioner i 2023.

Les mer om skogsdrifta til Statskog her.

Skogplanting Steinar Johansen