Hopp til hovedinnhold
Gran plantet i Vesterå, Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Sikrer framtidas skoger

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Framtidas generasjoner har også rett på store skoger og kvalitetstømmer. Derfor skjerper nå Statskog kontrollen med nyplantingen.

Dette er første året i en landsdekkende kvalitetskontroll på furu og gran plantet i 2020. Det året ble det satt ned over to millioner skogplanter på Statskogs arealer.

I tillegg sjekkes en del furufelt hvor frøtrærne har gjort sitt etter 7-10 år og den naturlige foryngelsen har kommet i gang.

Statskog er landets største skogeier med 5,5 millioner dekar produktiv skog.

SB Skog er ansvarlig for kontrollørjobben. Feltarbeider Connie Johansen i samtale med daglig Kenneth Langsethagen. Runa Eggen

SB Skog er ansvarlig for kontrollørjobben. Feltarbeider Connie Johansen i samtale med daglig Kenneth Langsethagen.

Må se skogen fram i tid

I 2020 ble det plantet furu og gran på 12 000 dekar, i snitt 200 planter per dekar. Nå sjekker Statskog hvordan det har gått med plantene.

Det blir sjekket både hvor tett de står, om de har skader og hvor mange av plantene som av en eller annen grunn har bukket under.

Skogstudenter på laget

SB Skog er Statskogs leverandør av skogtjenester og har ansvaret for å gjennomføre den store kontrollen som nå er i gang. På Sørlandet og Innlandet har de med seg skogstudenter fra Evenstad.

Feltarbeiderne må se skogen fram i tid og må vurdere områdene ut ifra jordsmonn og bonitet. Dersom treåringene står for tett, må det «lukes i bedet». Det utføres såkalt avstandsregulering når trærne har blitt 1-3 meter høye.

Her kan du se NRK-innslaget fra den store kvalitetssjekken

Tellestang og iPad er verktøy i felten. Connie Johansen skal telle og vurdere treåringene på denne måten. Runa Eggen

Tellestang og iPad er verktøy i felten. Connie Johansen skal telle og vurdere treåringene på denne måten.

Kvalitetstømmer

– Når vi planter, går vi etter faste rutiner og tabeller, forteller skogkonsulent hos Statskog, Rune Aamold.

Jordsmonnets beskaffenhet legger føringer for avstanden mellom hver plante. Det må være nok næring til hver og en. Med gode jordsmonn er avstanden rundt 1,80 m mellom hver plante. I de fattigere fjellområdene må avstanden mellom hver plante økes til om lag 2,10 meter.

- Denne jobben må vi gjøre i dag for å sikre våre etterfølgere kvalitetstømmer. Men det er langt dit. Etter 3 år i jorda er grantrærne mellom bare 20-50 cm høye, sier Aamold.

En gang fram i tiden skal treåringene bli kvalitetstømmer. Nå, etter tre år i jorda, er grantrærne mellom 20-50 cm høye. Runa Eggen

En gang fram i tiden skal treåringene bli kvalitetstømmer. Nå, etter tre år i jorda, er grantrærne mellom 20-50 cm høye.

Mange konkurrenter i matfatet

Man regner med at om lag 10-20 % av plantene bukker under.

– Foryngelsens største fiende er gransnutebillen. Etter hogst på gran, lukter billen «godsaker» og kommer flyvende for å nyte godt av den unge barken. Det skal lite til for at granplanten dør. Et jafs eller to fra billen, og planten er død, forteller Aamold.

Elg, hjort, hare og rådyr

Andre årsaker til at plantene dør kan være tørke, for mye regn, frost, og ulike dyr. Hare og rådyr napper opp og stjeler. Elgen kan være storspiser av furu. Ei elgku kan ødelegge mye, hvis den er lenge i området. Hjort spiser gjerne gran.

SB Skog og skogstudenter er ute i felten og sjekker alt dette. Alle avvik og nødvendige tiltak registreres i en egenutviklet app. Like viktig som tellestang og snor er iPad.

Sjekker i ut over sommeren

Årets kontrolljobb startet 23. mai i Sarpsborg og Kongsvinger og beveger seg nordover. SB Skog og Evenstad-studentene skal holde det gående ut juni.

Når annen konkurrerende vegetasjon skyter i været ut over sommeren, blir det vanskeligere å se de unge plantene. Jobben må derfor gjennomføres innen juli.

I fjellnære områder er det mindre konkurranse fra annen vegetasjon. Der kan jobben utføres senere på sommeren og på høsten.

Trenger supplering

I Trøndelag og Nordland er arbeidet godt i gang, også der med mannskap fra SB Skog. Mye av plantefeltene sør for Elverum er nå ferdig sjekket ut. Resultatet så langt viser at det må suppleres med en del planter for å få et plantetall som er i tråd med Statskogs måltall.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.

NRK besøkte feltarbeidet i Løten. Runa Eggen

NRK besøkte feltarbeidet i Løten.