Hopp til hovedinnhold
Skogplante i Vesterå, Bangdalen - 2
Steinar Johansen
Skog og klima

Styrker foryngelse

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Forskrift om bærekraftig skogbruk er presisert for å styrke arbeidet med foryngelse.

Målet med presiseringene er å bidra til å styrke arbeidet med foryngelse, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak økes.

Endringene er blant annet en oppfølging Meld. St. 13 (2020–2020) Klimaplan for 2021-2030, vedtatt av Stortinget. Endringene i forskriften skal tydeliggjøre bestemmelsene om foryngelse slik at det blir enklere for kommunene å avgjøre hvorvidt foryngelsesplikten er oppfylt.

Les saken på regjeringen.no

1,4 millioner planter

Statskog er Norges største skogeier med 5,5 millioner dekar produktiv skog. Dette utgjør seks prosent av all produktiv skog i Norge. Gjennom bærekraftig forvaltning skal Statskog sikre at skogen bidrar til lokal og nasjonal verdiskapning, gir et positivt klimabidrag og ivaretar hensyn til friluftsliv og miljøverdier.

Statskog avvirket 238 000 m³ tømmer i 2022, noe som utgjør i underkant
av en tredjedel av den årlige tilveksten. Statskog plantet 1,4 millioner planter i 2022.

Statskog startet i år et omfattende prosjekt for å styrke arbeidet med foryngelse i egne skoger. Les mer om prosjektet her.