Hopp til hovedinnhold
Gunnar Olofsson 2023 11 16 143220 bvuf
Skog og klima

Grenseløst skogsamarbeid

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Norsk-svensk samarbeid om skog og tre preget denne uken den norske ambassaden i Stockholm.

Den norske ambassaden, Innovasjon Norge og Statskog stod bak seminaret som denne uken samlet sentrale aktører innen skog og trenæringen i de to landene.

Samlingen var en direkte oppfølging av kronprinsparets besøk til Sverige i fjor.

Bærekraft i verdensklasse

Den svenske landsbygdsministeren Peter Kullgren og den norske landbruks- og matminister Geir Pollestad åpnet seminaret med å understreke ambisjoner om å ha verdens mest bærekraftige skogbruk med klimavennlige og lønnsomme produkt.

Skogbruk for klima

- Vi har felles interesser og må samarbeide om å vise skogens rolle i klimaarbeidet. Skogbruk er fornuftig klimapolitikk, slo Geir Pollestad fast i sin innledning.

Mange innfallsvinkler

Standardisering, byggeteknikker, investeringer, gjenbruk, klimaeffekt, forskning og innovasjon var blant temaene fra norske og svenske foredragsholdere.

Klynger og bedrifter

Programmet ble ledet av Gunnar Olofsson. Han er i dag styreleder i Statskog, har bakgrunn som leder av Sveaskog og har i flere tiår vært sentral i utviklingen av norsk og svensk skog- og treindustri.

Seminaret samlet en rekke store bedrifter, innovasjonsmiljø, virkemiddelapparat og clustere innen skog og tre fra begge land.

Gruppe skogseminar ambassaden Trond Gunnar Skillingstad

Sentrale personer på det norsk-svenske skogseminaret. Bak fra venstre: Sandra Sundbäck, Kjersti Kinderås, Berit Sannes. I midten fra venstre: Aud Kolberg og Linda Nystrøm. Foran fra venstre: Gunnar Olofsson, Geir Pollestad og Peter Kullgren.