Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Ny skogsbilvei gir viktig tømmer

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Drøyt to kilometer ny skogsbilvei utløser 10 000 m³ hogstmoden skog hos Statskog. Dette tømmeret binder sju millioner tonn karbondioksid.

​​​​​​​Statskog har fått bygd en ny skogsbilveg i Furudalen på Namdalseid i Trøndelag. Vegen er 2,5 km lang og utløser om lag 10.000 m³ hogstmoden skog. Dette tilsvarer 250 tømmerbillass med trevirke som vil bytte ut bruk av mer klimabelastende materialer og fungere som karbonlager som byggemateriale.

Bidrar i verdikjede

Tømmeret går til sagbruk som lager materialer og til treforedlingsindustrien som produserer papir, kartong og andre viktige produkter samfunnet trenger. Den samlede virksomheten gir viktige lokale og regionale arbeidsplasser.

Tilgjengelig innfallsport

Skogsbilvegen vil komme til nytte i mange år fremover. Områder hvor det står ung skog i dag vil etter hvert vokse til nyttbare dimensjoner. Områder som nå blir hogd skal plantes til og ungskogen som etableres skal pleies for å få god kvalitet på skogen.

Den nye veien vil dessuten være tilgjengelig for alle og legge til rette for friluftsliv i området.

Endestokker i tømmerlunne Steinar Johansen