Roskreppfjorden i solnedgang Frank Haughom
Andre nyheter

Njardarheim i påskesol

Portrett
Trond Gunnar Skillingstad

Forsidebildet på statskog.no er nå fra Njardarheim. I tidligere tider var området forbeholdt pengesterk adel. Under andre verdenskrig tok historien en helt ny retning.


Thorvald Meyer Heiberg ville skape unike jaktopplevelser for de som hadde råd til å betale for jakt på første klasse. Heiberg kjøpte opp "Heiberg-heiene" og satte i gang intens jakt på rovdyr og rovfugl som konkurrerte om rypa. Alle effektive metoder ble tatt i bruk, ikke minst ble det lagt ut gift og bygd feller for å ta knekken på rovfuglene.

Rovfuglene gikk i bakken og rypebestanden gikk i været. Europeisk adel betalte gode penger for unike jaktopplevelser med stort utbytte i barsk, norsk villmark. Utbyttet av rype kunne være formidabelt på en dag. Og tenk å få mulighet til å jakte på villrein!

(artikkelen fortsetter etter bildet)

Rypejakt i Njardarheim Trond Gunnar Skillingstad

Bærekraftig var forvaltningen overhodet ikke. Og historien tok en spesiell vending under krigen.

Forretningsideen med pengesterk, tilreisende europeisk adel fungerte svært dårlig i kombinasjon med krig, og i 1943 måtte Heiberg selge til Quisling-regimet. Fra da av har det unike høyfjellsområdet mellom Setesdalen, Sirdal og Ryfylke vært i statlig eie. Og navnet "Njardarheim" er beholdt til tross for at det stammer fra Quisling-regimets fascinasjon for norrøn mytologi.

Mer om historien her: https://www.statskog.no/hytter-og-friluftsliv/sorvestlandet/villrein-i-fiskerike-hogfjellsheier

(artikkelen fortsetter etter bildet)

Rypejakt i Njardarheim Trond Gunnar Skillingstad

Fra å være forbeholdt få pengesterke er området nå åpent for allmennheten gjennom Statskogs forvaltning. Bestandene av rype, villrein og andre arter forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig.

Du burde unne deg en opplevelse i Njardarheim. Vi har mange hytter i området som er klare til å gi deg minner for livet. Bruk søkeordet "Njardharheim" så finner du en rekke alternativer her: https://www.statskog.no/hytter-og-friluftsliv/hytter-koier-og-aremal

Få inspirasjon, informasjon og lenker til jakt- og fiskemuligheter her: https://turtips.inatur.no/portfolio/njardarheim-unikt-hoyfjellsomrade/

Det stemningsfulle forsidebildet er fra Roskrepp i Sirdal. Fotograf: Frank Haughom.