Hopp til hovedinnhold
Urdalsbu Njardarheim Frank Haughom
Frank Haughom
Njardardheim

Villrein i fiskerike høgfjellsheier

Portrett
Anne Berit Flo

Blankskurt fjell og irrgrønne dalganger så langt øyet kan se. Digre steinblokker ligger spredt og minner om innlandsisen som en gang lå over Njardarheim. Fiskemulighetene er uendelige i de små vatna og oppdemte innsjøene som slynger seg inn over høyfjellet. Her kan du rusle blant elver, småbekker og kulturhistorie. Velkommen til Njardarheim - villreinens rike.

Njardarheim er med sine 800 kvadratkilometer, et vidstrakt fjellområde mellom Setesdalen, Sirdal og Ryfylke. Mest brukt er nok inngangene i søndre del av eiendommen, særlig fra Sirdal og dels Suleskarvegen over mot Rysstad i Setesdalen. Den som leier hytte kan benytte bomvegene inn mot Svartevatn og Roskreppfjorden. Fra nord er det åpen veg til Blåsjømagasinet.

Få steder har kartet så mange blå flekker som nettopp her. Etter fiskedød som skyldtes sur nedbør tidligere, er det igjen gode muligheter nå til å dra opp en herlig middag. Aure på kiloen er ikke uvanlig. Canadisk bekkerøye finnes det fortsatt også en del av i magasinene etter utsettinger knyttet til reguleringene.

Rypejakt i Njardarheim Trond Gunnar Skillingstad

Grågrønn villmark med særegen historie

I tillegg til det blå, preges Njardarheim av karrig fjellnatur med stort innslag av sure grunnfjells- bergarter.

I deler av området treffer du på store steinblokker som isbreen en gang la igjen oppå mindre steiner som naturens egne monumenter. Flere steder finner du hellere som gjennom tidene har gitt ly og livberging til folk på veg over fjellet.

Kongeørna vokter over dette landskapet. Er du heldig, kan du få øye på den høyt der oppe der den glir lydløst omkring med et skarpt blikk festet til alt som beveger seg på bakken. Njardarheim er også kjerneområdet for villreinstammen i Setesdal Vesthei. Du har derfor gode muligheter til å få oppleve fjellets nomade, om du beveger deg stille gjennom landskapet. Villmarksfølelsen er til å ta og føle på i Njardarheim.

For om lag hundre år siden ble vide heiområder her kjøpt opp av forretningsmannen Thorvald Meyer Heiberg. Han ville utvikle utmarksressursene og selge jakt på villrein og ryper til Europas overklasse. Dette var av datidas mest eksotiske og luksuriøse safariturer. Heiberg ble nødt til å selge til Quislingregimet i 1943, og staten overtok området da krigen var slutt. Statskog fikk forvaltningsansvaret fra 1985.

Vil du unne deg ei natt eller to under tak på turen, har Statskog mange enkle hytter til utleie via inatur.no spredt rundt i området. Også turistforeningene i Stavanger og Kristiansand har fine hytter knyttet til sitt løypenett i Njardarheim. Stavanger Turistforenings restaurerte Heibergtun ved Storevatn tar deg tilbake til mellomkrigstidas jakthyttestemning og er absolutt verdt et besøk! Opplev freden langt fra folk i dette ville, øde og vakre landskapet. Velkommen til Njardarheim!