Hopp til hovedinnhold
Moskanhytta - åpen bu i Troms
Fredrik Julius Jenssen
Hytter og friluftsliv

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 11. april 2019

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det er foreløpig lite som minner om vår i fjellet med stedvis svært mye snø og kaldt om natta. Skiforholdene i fjellet er fantastiske, med noen få unntak med en del skavler der vinden har tatt godt. Også i lavlandet er det gode forhold, men her kan det være noe mer hardt og isete skiføre. Isen på de fleste vann er trygge. Men vær obs på dårlig is/åpent vann ved inn- og utos. Isen på fjellvatnan kan være tykk, så husk å ta med en eller flere forlengere på is-borren.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Med disse forholdene og ei svært god værmelding de fleste plasser i Nordland og Troms, så ligger det an til ei sjeldent fin påske!

Minner om at Statskog har mange åpne hytter i fjellet, se oversikt på Godtur.no eller statskog.no. Mange av disse står ledige i påsken.

Husk båndtvang for hund, og ta hensyn til rein som beiter i fjellet.

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no


Rødrev i vårsol Fredrik Julius Jenssen

Over: Rødrev i vårsol i Rostadalen, Troms

Nord-Troms

Selv om vi med litt godvilje kan si at våren er på vei i lavlandet, er forholdene i fjellet svært lite vårlige. Rypesteggene har begynt å vise seg fram for damene, og de første reinflokkene er på vei, men det er i grunnen alt. Full vinter med fantastisk fine snøforhold. Vind og nedbør har jevnet ut de knallharde fokkskavlene fra i mars, og pyntet på med et tynt lag nysnø. Noe nært silkeføre med andre ord.

Isen på vatna er sikker med is-tykkelser opp mot eller over 90 cm. De vatna vi har boret på hadde tydelig lagdelt is, men uten sørpe eller overvann. I høyfjellet er det heller ikke åpne bekker, men i myrområder med vierkjerr er det som vanlig ganske løst snødekke.

I lavlandet er forholdene mer varierte. Fortsatt mye snø de fleste steder, men her kan du også komme borti bekker som er i ferd med å åpne seg. På flere vatn opplevde vi betydelige sørpelag under nysnøen.

"For toppturfolket er det viktig å ha i bakhodet at Nord-Troms har vært «velsignet» med mye vind i vinter. Dette har mange steder ført til store hengeskavler som kan være svært vanskelig å bedømme i forhold til fast grunn. Hold god avstand til kanten om du ikke er lokalkjent med forholdene!!", advarer Kjetil Bjørklid.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Senja og Midt-Troms

På Senja ble forrige ukes mildvær og regn etterfulgt av klarvær og minusgrader. Dette har resultert i et solid skarelag, både i lavere og høyereliggende strøk. På toppen av dette skarelaget har det kommet 5-10 cm løssnø. Med andre ord et fantastisk skiføre, både i Svandalen og Ånderdalen. Snødybden varierer noe, men ligger stort sett rundt 100-120 cm.

Mildværet som har vært på kysten den siste uka, har ikke tatt på indre strøk. "I Dividalen er det forholdsvis snøfattig nede i skogen, men til tross for dette et godt skiføre. Oppe på fjellet er det mer varierende snøforhold og noe mer vindpåvirket; stort sett bra skiføre, både på øst- og vestsiden av dalen", sier Fredrik Jensen.

Planlegger du fisketur anbefales det at du også tar med deg forlenger til isboren, da det på enkelte vann er mye snø og overvatn.

Kontaktperson: Fredrik Jenssen tlf. 417 39 897/ Kjetil Letto tlf. 997 94 194

Fra Ofoten mot Lofoten Arild Bondestad

Over: Fra Ofoten mot Lofoten

Ofoten og Sør-Troms

Skiføret uka før påske er upåklagelig i Indre Ofoten og Sør- Troms. "Det er spesielt mye snø i høyfjellet i år. Med andre ord svært fine forhold for alle aktiviteter påskefjellet har å by på. Så det er bare å pakke sekken å komme seg til fjells folkens", sier Arild Bondestad i Statskog Fjelltjenesten.

Han tilføyer at folk må respektere båndtvangen og huske solkremen!

I Skjomen er det ikke åpne fjellveier før årets påske, slik at turene må starte i fra Fjellbu.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Sørfjordfjellet Slahpanjarga - utsikt mot Akka-masivet Trond Baadstø

Over: Sørfjordfjellet-Slahpanjarga utsikt mot Akka masivet

Salten

Det ligger an til flotte forhold for skiturer og isfiske i påska. Skiføret er lettgått med lite løssnø i fjellskogen og noe bårete og vindpåvirket i høyden. Vær obs på litt isskare i høgfjellet.

Det er grunn til å være oppmerksom på store hengskavler i fjellet. Skavlene som vender østover er store og kan løsne når sola begynner å ta. I tillegg ligger det mye snø i lesidene mot vest- nordvest etter sør-øst kulingene. Her er det fortsatt fare for flakskred. Følg varslene ellers på varsom.no.

"Isene på uregulerte fjellvatn er trygge og tørre, men styr uansett unna innos og utos. Verdt å prøve fiskelykken nå i april sola", forslår Jim Tovås Kristensen.

Bekker og elver i fjellet er stort sett islagt og dekt av snø.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 31

Fine muligheter for en skitur i Sulitjelma Jim T. Kristensen

Over: Fine muligheter for en skitur i Sulitjelma

Nord-Helgeland

"Det er topp forhold for skiturer og isfiske i påska. De er strålende værmelding, nydelig skiføre og god is", sier Arild Bjørge.

Isen har mange steder vokst betraktelig og en forlenger til isboret kan fort bli redningen for en vellykket fisketur. Isen er fort 120 cm tjukk på fjellvatna. Tørr og fast snø oppå isen. Skiføret er veldig bra. Det er enkelte partier med is, men stort sett er det fin nysnø oppå fast underlag.

Det er grunn til å være oppmerksom på store hengskavler, særlig i østhellinger. Områdene er utgangspunktet så bratt at de færreste ferdes der men rasene kan slå ganske langt utover flatlandet. Kommer sol og mildvær vil nok en del skavler slippe taket.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

Det er bra med snø i øst og i høyereliggende områder,men lengre vest og i lavereliggende områder er det veldig lite snø. Skiføret er imidlertid bra både i fjellet og i skogen. Unntaket er skare som kan være litt isete enkelte steder. Enkelte elver og bekker går åpne, så man må regne med noen omveier på turen. Isene kan variere mye på tykkelse i de enkelte vatn.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg tlf. 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen tlf.,482 49 036

Utløpet av Spelremvatnet i Grane Lars Lorentzen

Over: Utløpet av Spelremvatnet i Grane

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Vi minner om:

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Husk båndtvang fra 1april.. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For media: Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

God tur!

Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten