Hopp til hovedinnhold
Elg
Kjartan Trana
Jakt og fiske

Nå kan du søke Statskog om elgjakt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Tusenvis av jegere legger i april sitt lodd i potten i håp om elgjakt hos Statskog. Tilfeldig trekning avgjør hvem som får tilslaget.

Statskog forventer søknader fra om lag 800 jaktlag i løpet av søknadsperioden, fordelt på rundt 150 ledige tilbud.

- Det er nok flere årsaker til at etterspørselen etter Statskog-jakt er høy. Mange steder er det vanskelig å få innpass, mens våre tilbud er åpne for alle. I tillegg tilbyr vi en del svært attraktive terreng, uten at etterspørselen gir høyere pris, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Noen steder er det mellom 100 og 200 jaktlag som søker samme terreng. Andre steder er mulighetene for å bli trukket ut betydelig høyere.

Se opplisting av årets mest attraktive elgjaktfelt hos Statskog lenger ned.

Avskytingsstatistikken viser totalt sett en nedgang i felte elg hos Statskog over tid (1 144 felte elg i 2018 mot 981 felte elg i 2022).

Statskog dreier jaktinnsatsen over på unge dyr (kalver og ungdyr), og tilpasser elgbestanden til beitegrunnlaget.

Etter flere år med høyere avskyting og økt predasjon fra ulv, synker elgbestandene i Sør- og Øst-Norge. Det er fortsatt en økning i elgstammene i Nordland og deler av Troms.

Ifølge SSB ble det felt 27 500 elg i Norge i jaktåret 2022/2023. Utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret 1989/1990.

Statskog forvalter elgjakta på 33 millioner dekar og sikrer allmennheten betydelige jaktmuligheter både i Nord-Norge og Sør-Norge.

Troms:

 • Anjavassdalen i Målselv (her ble den største elgen hos Statskog skutt i 2022)
 • Svanelvdalen på Senja
 • Battiraigi-Seima i Nord-Reisa

Nordland:

 • Krutvatn og Granåsen i Hattfjelldal
 • Båfjellmo og Svartvatn i Grane
 • Eiterå/Hauan, Kallvatnet og Raudvatn/Tverrvatn/Fisklausvatn i Rana
 • Kvalfors og Sørvassdal i Vefsn
 • Veikdalen i Sørfold
 • Junkerdal sør og nord i Saltdal

Midt-Norge:

 • Femundsåsen på Røros
 • Solum Daltjønna i Namsos
 • Meråker
 • Forradal i Stjørdal

Sør-Norge:

 • Hjerkinn utmål på Dovre
 • Øksne, Korbu, Kampenhaug og Barlindalen i Sølvverket/Kongsberg
 • Ljørdalen i Trysil
 • Markheia, Storefjell og Vølane i Gjerstad

Om elgjakt på statskog.no

Her kan du abonnere på nyhetsbrev fra Statskog.