Hopp til hovedinnhold
Jegere ved Gilså i Meråker
Fredrik Bye
Jakt og fiske

Åpner tilbud om 60 000 jaktdager for småviltjegere

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nå legger Statskog ut sitt tilbud til småviltjegere over hele landet. Noen områder er svært attraktive. 2000 nye jaktdager gjøres tilgjengelig etter kjøpet av AS Meraker Brug.

Statskogs tilbud til norske småviltjegere utgjør normalt 60 000 jaktdager i Norge. De mest attraktive jaktformene er rype- og skogsfugljakt, men det jaktes også på hare, bever og smårovvilt.

I et normalår slipper 15 000 småviltjegere til hos Statskog. Omfattende årlige undersøkelser avgjør hvilket jakttrykk som er innenfor en bærekraftig forvaltning av bestandene.

Fra og med 10. mars legger statsforetaket ut attraktive tilbud hvor etterspørselen er betydelig høyere enn tilbudet. Her må jegerne søke om jakt. Deretter utføres det en tilfeldig trekning blant søkerne i mai.

Ikke prispress

- Enkelte områder er blant landets beste og ville gitt priser i hundretusenkronersklassen i auksjoner. Men vi skal tilby allmennheten muligheter for jakt og fiske, og regulerer det heller med søknad og trekning, i stedet for pris. Er man heldig, kan man gjøre gode kupp her, sier jaktkonsulent i Statskog, Jonas Hagen.

Statskog forvalter jakt og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning. Det gjelder store områder i Nordland og Troms, samt en rekke større og svært attraktive eiendommer i Sør-Norge.

Småviltjakt i Meråker Jakob Haugen

Småviltjakt i Meråker

Vil passere 3000 nye jaktdager

Med Statskogs kjøp av AS Meraker Brug styrkes jakt- og fiskemulighetene for allmennheten betydelig i Midt-Norge.

- Totalt for områdene i Meråker, Stjørdal og Malvik åpner vi nå for 2000 jaktdager på småvilt. Dette er flotte jaktområder som vil være attraktive for mange. Vi avvikler tilrettelagt jakt så snart gjeldende avtaler løper ut. Fra 2025 vil alle feltene her være tilgjengelig for allmennheten. Da vil vi kunne tilby over 3000 dager med småviltjakt, dersom bestandstellingene våre tilsier det, sier Jonas Hagen.

Innbyggere i Meråker har en særskilt avtale om småviltjakt og kommer i tillegg til disse tallene.

Forsiktig i starten

Statskog har i samarbeid med NINA taksert, analysert og klassifisert de nyinnkjøpte eiendommene etter naturtyper og leveområder. Dette forsterker muligheten til bærekraftig forvaltning.

- Vi er imidlertid ekstra forsiktige i oppstarten til vi får mer kunnskap. Vi vil gjøre flere tellinger av bestandene til høsten, og vi må få mer innsikt i jaktuttaket som følger av lokalbefolkningens særskilte jaktavtale. Midtveis i jakta vil vi se på jakttrykket og gjøre en evaluering. Dersom tallene gir mulighet for det, vil vi kunne åpne for mer jakt ut over høsten og vinteren, sier Jonas Hagen.

Pause i elgjakta ved bålet Jakob Haugen

Storviltjakt rundt hjørnet

Eva Kristin Grøndal hos Statskog i Midt-Norge forteller at de jobber kontinuerlig med å tilgjengeliggjøre jakt og fiske på det som var AS Meraker Brug sine eiendommer.

Norgeskortet gjelder allerede for innlandsfiske, og gir svært rimelig tilgang. Noe laksefiske blir tilgjengelig i inneværende sesong, men mulighetene blir betydelig større allerede neste år.

- Nå legger vi også ut småviltjakt, og storviltjakt med rådyr, hjort og elg er også rundt hjørnet. Totalt sett vil vi nå raskt gjøre Statskogs modell gjeldende. Det vil gi større tilgjengelighet til jakt og fiske både for lokale og for tilreisende, sier Grøndal.

Her kan du abonnere på nyhetsbrev fra Statskog.