Hopp til hovedinnhold
Christin Løkke foto Torbjørn Brovold jpg
Torbjørn Brovold
Andre nyheter

Gir mastergradsstipend i Nord-Troms

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Til sammen 65 000 kroner går nå til fire studenter i Nord-Troms som tilskudd til å skrive masteroppgave.

Åtte utviklingsaktører står bak mastergradsstipendet som skal bidra til at regionen får ny kunnskap. Dette er Halti næringshage, Halti kvenkultursenter, Reisa Nasjonalparksenter, Sparebank1 Nord-Norge, Nord-Troms museum, Ymber, Campus Nord-Troms og Statskog.

Knut Fredheim

Regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim

- Viktig for regionen

- Denne satsingen er både spennende og viktig for regionen, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

Christin Løkke, Jørgen Berntzen, Victoria Figenschou Mathiassen og Siw Helene Adolfsen har i denne runden mottatt stipend fra Nord-Troms for å skrive sine masteroppgaver, ifølge en pressemelding fra Campus Nord-Troms.

Neste mulighet for å søke stipend er 15. juni 2023. Les mer her: https://www.campusnt.no/studie...

Sjøsamisk kultur og kysthistorie

Christin Løkke tildeles 30 000,-. Hun tar master i design, kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Oppgaven tar for seg hvordan kunstuttrykk knyttes til sjøsamisk kultur og kysthistorie, og hvordan dette kan bidra til å løfte fram aspekter ved en historie som er fortrengt og glemt.

I oppgaven skal hun skape ulike uttrykk gjennom skulpturer og bilder som blir vist for publikum på utstillinger og omtale i media, og gjennom dialog med publikum ønsker hun å se hvordan hennes fortolkning av sjøsamisk historie skaper refleksjon, undring og diskusjon hos publikum.

Utbytter hos kraftselskap

Jørgen Berntzen og Victoria Figenschou Mathiassen tildeles 25 000,-. De skriver masteroppgaven sammen i økonomi og administrasjon ved Norges handelshøyskole.

Deres studie går ut på å studere kraftprissone 4, som dreier seg om kraftselskapene som opererer i Nord-Norge. Formålet er å se på hvordan utbyttepolitikken er i kraftselskapene, og hvordan offentlige eierskap påvirker kraftselskapene.

Sett med samtidens øyne

Siw Helene Adolfsen tildeles 10 000,-. Hun tar master i design, kunst og håndverk ved Universitet i Sørøst- Norge. Hun skal utforske hva sjøsamisk kultur kan være sett med samtidens øyne, - for barn, unge og voksne, for utøvende kunstnere og duodjiutøvere.

Videre skal hun undersøke hvilke perspektiver kulturen rommer i dagens samfunn- hvilke historier, ideer og tanker de ulike mennesker med sjøsamisk bakgrunn har, - og deretter bruke dette som grunnlag for eget skapende arbeid.