Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Vil bli verdensledende på trebygg

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Norges største skogeier, Statskog, og en rekke sentrale aktører på Innlandet vil utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for bygging med tre.

Sammen har de etablert Norwegian Wood Cluster og skal bli best i verden på industriell bygging med tre.

I tillegg til Statskog er følgende aktører med i klyngen: Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og NTNU Gjøvik.

Samarbeidsavtalen forplikter partene økonomisk og det skal ansettes en klyngeleder som skal stå for den daglige driften av klyngen. Klyngelederen skal utvikle klyngesamarbeidet, sikre innovasjonssamarbeid mellom bedriftene og FoU-miljøene og jobbe med kompetanseutvikling på alle nivå i samarbeid med bedriftene og utdanningsinstitusjonene.

Les mer om Statskogs skogsdrift