Hopp til hovedinnhold
Børgefjell  - turgåer
Steinar Johansen
Andre nyheter

Millionstøtte til besøkssenter

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog gir 1,5 millioner kroner for å realisere et besøkssenter i Grane. Satsingen skal styrke lokalt næringsliv og skape sterke fagmiljø.

I 2025 åpnes ny E6- trasé rett sør for kommunesenteret Trofors i Grane kommune. På Laksvollen tilrettelegger Grane kommune et 18 dekar stort næringsareal langs E6.

Utviklingsprosjektet omfatter både besøkssenter og en rekke andre funksjoner, slik som restaurant, ladesenter og annen næring.

Statskogs støtte er særskilt rettet inn mot et senter for bærekraftig naturforvaltning og friluftsliv. Senteret skal bidra til å bygge opp fagmiljø og kunnskap rundt forvaltning av jakt, fiske, friluftsliv og naturområdene generelt.

- Med nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal-Visten i umiddelbar nærhet, og ikke minst Vefsnavassdraget rett utenfor døra, er de naturgitte forholdene for et nasjonalparksenter og villakssenter absolutt til stede, sier regionsjef for Statskog i Nordland, Tore Bjørnstad.

Han mener satsingen går rett i kjernen på Statskogs samfunnsoppdrag.

- Vi skal utvikle bærekraftig forvaltning av naturområdene våre, og samtidig bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette treffer blink på begge. Jeg håper støtten vår kan være en katalysator for å få på plass nødvendig finansiering til den totale satsingen, sier Bjørnstad.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog.