Hopp til hovedinnhold
Solcellepanel mot blå himmel
mostphotos/leungchopan
Andre nyheter

Statskog merker økt interesse for solkraftanlegg

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Rask behandlingstid, kjent teknologi og stadig synkende utbyggingskostnader skaper økt interesse for solkraft.

Statskog har allerede avtale med Pyur Energy AS om utredning og etablering av et anlegg i Asker kommune, sør for Oredalen avfallsmottak. Blir det realisert, kan det produsere nok solkraft til å forsyne 1 000 eneboliger.

Større aktivitet rundt solkraft

Samfunnet skal omstilles fra fossile energikilder til mer klimavennlige alternativ. Det skaper stort behov for elektrisk kraft.

- Vi merker økende interesse, så solkraft kommer nok til å bli en av flere viktige kraftløsninger framover, forteller leder for energiområdet i Statskog, Ivar Asbjørn Lervåg.

Har mange fortrinn

Solkraftetablering har noen store fordeler. Prosessen med konsesjonssøknad går langt raskere enn ved vindkraft. Samtidig er solceller kjent og enkel teknologi med forventning om lavere kostnader.

Dessuten er utbygging ganske ukomplisert, og anlegget kan enkelt fjernes når konsesjonsperioden går ut.

Sør for Dovre

- Ulempen for solkraft er at kostnadene fortsatt er høyere enn i landbasert vindkraft og gode vannkraftprosjekt, selv om forspranget stadig krymper. Solkraft er dessuten også arealkrevende, sier Lervåg.

Med dagens priser og teknologi er potensialet for norsk solkraft i industriell målestokk begrenset til områder sør for Dovre. Det aktuelle arealet bør være relativt flatt, ha nærhet til kraftnett og tilgang til vei.

- Det er også avgjørende vurderinger rundt hvordan anlegg påvirker naturverdier og andre sentrale samfunnsinteresser, sier Lervåg.

Avtaler gir sikkerhet

Statskog har på et tidlig tidspunkt inngått avtale med selskapet som utreder etableringen i Asker. Avtalen setter både rammene for utredningsfasen, men avklarer også økonomiske forhold ved en eventuell realisering.

- En konsesjonsprosess er ressurskrevende og koster millionbeløp. En utviklingsavtale med oss som grunneier skaper sikkerhet for at prosjektet kan realiseres, dersom det gis konsesjon, forteller Lervåg.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrer deg her.